Oria søkeverksted

Ivrige deltagere på Oriakurs.
Ivrige deltagere på Oriakurs. Foto: Aud Tåga

14. mai ble det arrangert søkekurs eller søkeverksted med 15 deltakere på datarommet på fylkeshuset. Tanmayo Olsen var kursholder for et arbeidsomt og trivelig gjeng.

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse etter kurset. Alle som svarte sier at kurset var nyttig, og at det er viktig og ikke minst nyttig å diskutere med andre, to og to og i fellesskap i den store gruppa. Deltakerne vurderer sin søkekompetanse til nå å være ganske bra, noen litt bedre. Det virker nesten som om kurs avstedkommer ny behov for kurs.  Flere framholder hvor viktig det er å få øvd på søking og finne ulike innganger til søk. Noen ønsker også å delta på Pexip-møter om Oria, mens andre nevner at det bør arrangeres regionale kurs.