Oppstartsseminar – Folkebibliotek som kunnskapsaktør

Lars Egeland fra Oslo Met holdt et viktig innlegg hvor han poengterte at Bibliotekets kjerneidé  ikke er å låne ut bøker, men å formidle kunnskap og opplevelser.

Torsdag 24. mai ble starten for prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør markert med et seminar. Prosjektet handler om hvordan bibliotekene skal bli bedre til å levere bedre tjenester til publikum gjennom samarbeid og ny organisering. Det var deltakelse fra 13 kommuner. Lenvik deltok som vertskommune, og man kan derfor si at 15 kommuner deltok.

Oppsummering av de enkelte punktene på seminaret.