Oppstart for iKomp i VGS

Onsdag denne uka var det klart for det første møtet mellom UB og de tre skolene som skal delta i prosjektet iKomp i VGS. Ansvarlig kontaktperson ved UB, Lars Figenschou presenterte iKomp for skoleledere, skolebibliotekarer og ressurspersoner fra skolene, koordinator for universitetsskolene Geir Gabrielsen og Trine Mellem fra fylkesbiblioteket. Han understreket blant annet at det er de ser at det er en mismatch mellom studentenes faktiske ferdigheter og de krav og forventninger de møter. Det er også en tydelig sammenheng mellom høy informasjonskompetanse og høy grad av læring.

Skolene er positive til å få et verktøy for kildebruk og læringsstrategier og påpeker at iKomp i VGS ikke kan være noe de gjennomgår en gang for alle, men må tas opp flere ganger i ulike fag. Det ble også understreket at det er viktig å spre kunnskap og ansvar for dette, ikke plassere det hos noen få nøkkelpersoner. Det vil bli satt ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra alle skolene og ulike studieretninger som skal utvikle to varianter av iKomp for elever på ulike trinn.

Prosjektsøknad