Oppstart av nytt nettstudium


Bibliotekene er arena for barns møte med litteratur og kulturelle opplevelser. Leseglede, nysgjerrighet og lek er beskrivende for aktiviteter som barnebibliotekarer legger til rette for. Både samfunnet, mediene og bibliotekenes tjenester er i stadig endring, og det stilles nye krav til kompetanse og engasjement. Nettstudiet «Barn, medier og bibliotek» settes nå i gang for å stimulere til kompetanseheving i bibliotek, og bedre bibliotektjenester for barn i hele landet.

For første gang har Oslo Met og fylkesbibliotekene i Norge inngått en avtale om å tilby et nettstudium. Målet er å styrke kompetansen innen bibliotektjenester rettet mot barn. Studiet er opprettet

Barnsom leser på Gratangen bibliotek. Foto: Fotojegeren - Rune Jensen

Gratangen bibliotek. Foto: Fotojegeren – Rune Jensen

som en del av prosjektet «Barnebibliotek – et kompetanseløft». Nasjonalbiblioteket har støttet utviklingen av studiet og fylkesbibliotekene bidrar med ressurser til gjennomføring og vil støtte opp rundt studentene fra sine regioner.

Studiet har deltakere fra hele landet, og vi ønsker å gi alle en god oppstart. Fredag 11.januar møtes tilsammen 40 studenter i Oslo til oppstartsamling for å bli kjent med hverandre og studiets lærer. Agenda for samlingen er orientering om og forberedelse til studiet, nettverksbygging og inspirasjonsforedrag.

Vi ønsker studentene lykke til!