Oppstart av lederutviklingsprogrammet

Motiverte studenter samlet på første studiedag. Foto: Jamie Johnston

I «Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028» er behovet for lederkompetanse i folkebibliotekene understreket som grunnleggende for å kunne oppnå det overordnede målet om å tilby: «(…) gode og likeverdige tjenester og tilstrekkelig nærhet til tjenestene for alle innbyggere i Troms». En av strategiene i bibliotekplanen var å «utvikle og tilby et lederutviklingsprogram» og nå er vi endelig i gang!

En engasjert og motivert gruppe bibliotekledere møttes for første gang som studenter på lederutviklingsprogrammet for bibliotekledere i Troms og Finnmark. Elleve studenter fra Troms og to fra Finnmark følger programmet som skal gå fram til og med våren 2021.


Oslo Met leverer fire fagmoduler, den første er «Biblioteket i samfunnet» som fokuserer på bibliotekets rolle i samfunnet, bibliotekarprofesjonens samfunnsoppdrag og bibliotekleders rolle og oppgaver. Konsulenter fra Mind AS følger studentene gjennom hele studieløpet og støtter deres personlige lederutvikling, hele tiden sett i sammenheng med fagmodulene og studentenes arbeidshverdag for å forankre og implementere kunnskapen gjennom praktisk trening og øvelser. Mind sitt oppdrag i studiet er også å motivere til at studentene samhandler godt og at alle kommer seg igjennom studieforløpet på en god måte.

Veileder Magnus Ingebrigtsen snakker om grunnleggende verdier.


Studentene er en sammensatt gruppe, noen har lang fartstid som bibliotekledere, andre har akkurat har begynt i sine lederstillinger – dette gjør dem til en spennende gruppe som kan dele erfaringer og støtte hverandre i de utfordringene de har. Vi så allerede under første samling at studentene deler villig og engasjerer seg i hverandres problemstillinger, dette tegner godt for videre samhandling og utviklingen de skal igjennom.