Oppsiktsvekkende at Sametinget overser egen evaluering av bokbusstjenestene

Tone Elvebakk og Janne Olsby fra Várdobáiki leste fra sin siste bok: Elle og Anda erter nordlyset på bok- og kulturbussen i Sør-Troms.

Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk, beklager at Sametingets nærings- og kulturkomité støtter Sametingsrådets innstilling om å avvikle ordninga med direktetilskudd til bokbusser fra 1.1.2020.  Sametinget bestilte en omfattende evaluering av bokbussordninga i 2016. Denne viste at bokbussene har en viktig rolle i å spre samisk litteratur og kultur til de samiske områdene i Norge, og anbefalte å opprettholde driftstilskuddsordningen.

– Det er oppsiktsvekkende at Sametinget så kort tid etter evalueringa velger å se bort fra denne tilrådinga, sier fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Les hele pressemeldinga på tromsfylke.no