Om samisk bibliotektjeneste i Troms

Bildecollage samisk
Bloggen Samisk bibliotektjeneste i Troms – Sámi girjerádjubálvalus er en informasjonstjeneste som skal gjøre det lettere for bibliotekene å orientere seg i og holde seg oppdatert på nye utgivelser om samer og samiske forhold, og samisk litteratur, musikk og film. Seks-sju ganger i måneden sendes det ut nyhetsbrev  basert på utgivelsene fra bloggen. Ved å gå inn på bloggen kan man abonnere på nyhetsbrevene.

Les nyhetsbrevet for april.

Informasjon om utgivelsene blir også publisert på denne facebooksiden som drives av Samenas bibliotek, Troms fylkesbibliotek og Sametingets bibliotek i fellesskap. Her formidles også andre nyhetssaker relatert til samisk litteratur.