NB-midler til økt informasjonskompetanse i videregående skoler

Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet skal utvikle et verktøy for informasjonskompetanse (Ikomp) for videregående skole. Verktøyet skal prøves ut ved de tre universitetsskolene Bardufoss, Breivang og Kvaløya videregående skoler. Les mer på fylkeskommunens nettside.