Januar 2019

Logo - fylkesbiblioteket informerer januar 2019

FYLKESKOMMUNENS KULTURKONFERANSE 2019

Fylkeskommunens kulturkonferanse arrangeres i Tromsø 20. og 21. mars 2019. Program kommer.

INSPIRASJONSSAMLING FOR LESEOMBUD

Vi minner om inspirasjonssamling for leseombud og bibliotekansatte i Harstad 25. februar. Vi oppfordrer bibliotekene til å dekke reise for sine leseombud og å delta sammen med dem. Program og påmelding.

ÅRLIG SPØRREUNDERSØKELSE FRA LESER SØKER BOK
Frist for å svare på spørreundersøkelsen er 1. februar. Vi ber om at alle bibliotekene svarer på den korte undersøkelsen, enten dere har hatt aktivitet eller ikke. Lenke til spørreundersøkelsen.

LYD/BILDEMØTE OM SAMARBEID MELLOM BIBLIOTEK OG BARNEHAGE
Brita Esaiassen vil være med på lyd/bildemøte tirsdag 12. februar 08.30 og snakke om sitt samarbeid med barnehagen. Dere inviteres til å være med for å lære og å bidra med egne erfaringer. Bruksanvisning for oppkobling.

BIBLIOTEKUTVIKLING.NO
Vi minner om den nye plattformen for Nasjonalbibliotekets tjenester til bibliotekene. Her vil man finne søknadsskjemaer og rapporteringsskjemaer for prosjekter og arenamidler, statistikkinnrapportering, faggrupper. Informasjon om alle tjenestene til Nasjonalbiblioteket finnes i Kunnskapsbasen.

MARKERING AV SAMENES NASJONALDAG/SAMISK UKE – UKE 6
Nå er det snart samenes nasjonaldag/samisk uke og vi har samlet informasjon og materiale til markeringen på ressurssiden. Der ligger også lenke til ressurser som er lagt ut på bloggen til Samisk bibliotektjeneste.

SAMISK BIBLIOTEKTJENESTE HAR FÅTT NY NETTADRESSE
Samisk bibliotektjeneste sine nettsider ligger nå på samiskbibliotektjeneste.tromsfylke.no. Man rutes automatisk over fra den gamle adressen, men vi ber dere om å rette opp eventuelle pekere fra deres nettsider. De som ønsker å (fortsatt) abonnere på innlegg må registrere seg på de nye sidene.

GRATIS SPILL TIL BIBLIOTEKENE
Norsk filminstitutt forvalter innkjøpsordningen for spill til bibliotek. For å delta i ordningen må biblioteket registreres som bruker. Send epost til bibliotek@nfi.no. Eposten må sendes fra bibliotekets adresse og merkes Spillordningen. Oppgi ditt navn og bibliotekets navn, adresse og telefonnummer.  Biblioteket vil da få tilsendt nyhetsbrev om nye spill. Les mer om ordningen. Se nyhetsbrev fra Norsk filminstitutt januar 2019.

BOKLISTER TROMSUNGDOM LESER
I forbindelse med DKS-tilbudet Tromsungdom leser utarbeides det årlig gode lister over aktuell samtidslitteratur for ungdom. Disse ligger nå på ressurssiden.

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR
Vi har lagt ut ny informasjon om prosjektet på ressurssiden, følg lenkene under for å lese mer.
Aktivitetsplan for 2019
Referatet fra arbeidsgruppemøte 16. januar
Informasjon og tips fra søkekurset 23. januar
Møter med Næringshage Midt-Troms og Halti næringshage om bibliotektjenester til næringslivet
Fagbibliotek-uka – uke13

AVISER HOS NASJONALBIBLIOTEKET
Norske bibliotek tilbys gratis utvidet tilgang til digitaliserte aviser via Nasjonalbibliotekets avistjeneste. Biblioteket må registrere seg og bibliotekets ansatte må logge på for brukerne. Det er ikke lov å dele ut brukernavn og passord. Brukerne kan ikke benytte seg av privat pc, men bruke maskiner stasjonert i bibliotekets lokale. Registrer ditt bibliotek her.

STATISTIKK FOR 2018
Nasjonalbiblioteket melder om forventet åpning for innlevering av statistikk mot slutten av januar, med frist for rapportering i løpet av februar. De jobber med nytt system for statistikk-rapportering. Les mer på NBs nettsider. Nærmere beskjed om datoer kommer.

NASJONALBIBLIOTEKET HAR LYST UT UTVIKLINGSMIDLER
Søknadskjema blir tilgjengelig på bibliotekutvikling.no tirsdag 5. februar og fristen for å søke er fredag 15. februar.
RDA
RDA (Resource Description and Access) skal erstatte AACR2 som katalogiseringsregelverk i Norge. Det nye regelverket publiseres bare i en nettversjon som RDA Toolkit. Den første versjonen i norsk språkdrakt er nå klar. Bokbasen inviterer alle folke- og skolebibliotek til metadatakonferanse tirsdag 9. april på Gardermoen.  Konferansen handler om overgangen til RDA og om hvilke konsekvenser dette har for innholdet i Normarc-postene og hvordan dette vil se ut i Marc21. Det vil også bli en gjennomgang av emneord og innkjøpsposter fra Nasjonalbiblioteket, som Bokbasen leverer.