Februar 2019

FYLKESKOMMUNENS KULTURKONFERANSE 2019

Fylkeskommunens kulturkonferanse arrangeres i Tromsø 20. og 21. mars 2019. Kulturmeldinga og ny kulturpolitikk er tema. Programmet legges ut på fylkeskommunens nettsider når det er klart.

Biblioteksjefmøte 2. og 3. april

Vi minner om invitasjon til biblioteksjefmøte 2. og 3. april i Tromsø. Påmeldingsfrist er 1. mars.

Les for svingende

Tromsø bibliotek- og byarkiv tilbyr også i år lesekampanjen Les for svingende. Fylkesbiblioteket koordinerer påmeldingen og frist for påmelding er 25 mars. Les om kampanjen og melde dere på.

Innspillseminar «sammen om nordnorsk litteratur»

Nordland, Troms og Finnmark fylkesbibliotek samarbeider om prosjektet Sammen om nordnorsk litteratur som skal etablere en varig samhandling mellom litteraturmiljø og bibliotek i Nord-Norge. Prosjektet skal følge opp Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021. Det inviteres til innspillmøte for det nordnorske litteraturfeltet i Narvik mandag 18. mars under litteraturfestivalen Ord i spor.

Utlysning av midler til skolebibliotek

Utdanningsdirektoratet lyser igjen ut midler for å styrke skolebibliotek. Søknadsfrist 28. mars. Se Utdanningsdirektoratets nettsider for retningslinjer og kriterier.

Statistikkrapportering 2018

Skjema for rapportering av statistikk til Nasjonalbiblioteket er åpnet og frist for innlevering er 26. mars. Statistikken skal rapporteres i et nytt system, les om hvordan dere får tilgang.

Bokåret 2019

Vi har lagt ut mye ny og aktuell informasjon om organisering og aktiviteter i Bokåret i egne faner under Formidling – Bokåret.

Folkebibliotek som kunnskapsaktør

Evaluering av nasjonal bibliotekstrategi

Det er gjort en evaluering av Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018. Se pressemelding fra Nasjonalbiblioteket og les evalueringsrapporten.