August 2019

PEXIP-MØTE 10. SEPTEMBER – E-LYDBØKER

Nasjonalbiblioteket har lagt fram en modell for kjøp og utlån av e-lydbøker i folkebibliotekene. Hva betyr det for oss? Hvordan delta i møtet?

BIBLIOTEKSJEFMØTE I OKTOBER

Vi minner om høstens biblioteksjefmøte 16. og 17. oktober i Tromsø. Innspill til tema kan sendes til Linda Tindholm.

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR

BOKÅRET

Arbeidet med å legge logistikken for høstens forfatterturneer er i gang. Profileringsmateriell lages når arbeidet er ferdig. Kontaktperson Marit Somby.

SJAKK I BIBLIOTEKET – TILBUD OM SAMARBEID MED NORGES SJAKKFORBUND

Norges Sjakkforbund har startet prosjektet Sjakk og samfunn og inviterer med bibliotekene. Sjakkforbundet vil være bindeledd mellom lokale aktører (sjakklubber/frivillige) og biblioteker, samt tilby gratis sjakkmateriell, kurs og rådgivning. Kan dette være noe for ditt bibliotek? Ta kontakt med Trine Mellem eller Norges Sjakkforbund for mer informasjon.

FAGSEMINAR OM TILGJENGELIGHET – PÅMINNELSE

Vi minner om fagseminar om universell utforming og tilrettelegging av lokaler i uke 39. Seminaret arrangeres fire steder i fylket. Informasjon om hvor og når finnes i kalenderen til Rom for kultur.

VIDEREUTVIKLING AV BIBLIOTEKENES NETTSIDER

Det er tre år siden vi lanserte de første nettsidene for bibliotek i Troms og vi skal nå videreutvikle og forenkle utseende og selve publiseringsløsningen. Kom med innspill og ønsker til eventuelle endringer til Trine Mellem.

SAMISK SPRÅKUKE I UKE 43

Fylkesbiblioteket forbereder felles markering av Samisk språkuke i uke 43 og oppfordrer bibliotekene til å være med. Innspill og informasjon om hvordan dere tenker å markere uka sendes til Edel Olsen.

TILGANG TIL PLIKTAVLEVERT DIGITALT MATERIALE

Alle dokumenter som er gjort allment tilgjengelig i Norge skal pliktavleveres til Nasjonalbiblioteket, uavhengig av hvilket medium de blir gitt ut på. Nasjonalbiblioteket har nå åpnet for tilgang til pliktavlevert digitalt materiale. Brukeren går inn på denne lenken for å be om tilgang og biblioteket går deretter inn på denne lenken for å gi tilgang i åtte timer i bibliotekets lokaler. Mer informasjon på NBs nettsider. Vi følger opp dette i løpet av høsten. Kontaktperson Tanmayo Olsen (etter 10. september.)

NASJONALBIBLIOTEKET STRØMMER FLERE AV SINE ARRANGEMENTER DIREKTE

Her finnes en oversikt over høstens arrangementer i Nasjonalbiblioteket. Kanskje ett eller to kan strømmes direkte til publikum i ditt bibliotek?

NORDNORSK LITTERATURSTRATEGI – ARBEIDSSTIPEND 2019

Et av tiltakene i den nordnorske litteraturstrategien er tildeling av et arbeidsstipend på kroner 100 000. I år gikk det til Kjersti Kollbotn. Les mer om tildelingen.

NASJONAL BIBLIOTEKDAG – TILBAKEMELDINGER

Vi ønsker lykke til med markeringen av Nasjonal bibliotekdag og ber om at dere sender entilbakemelding til Linda Tindholm om hvordan dere markerte dagen. Gjerne med bilder som er klarert for bruk på våre nettsider.