April 2019

Logo Tromsfylkeskommune med teksten Fylkesbiblioteket informerer april 2019

PEXIPMØTE 7. MAI – OM ORIA
Tanmayo Olsen snakker om Oria. God plass til spørsmål. Gå til møtet i Pexip.

ENDRING AV RESSURSSIDEN
Vi har endret litt på ressurssiden og laget en megameny istedenfor rullegardinmenyen vi hadde tidligere. Dette gjør innholdet mer synlig og lettere tilgjengelig. Vi håper dere er enige med oss.

ETTER BIBLIOTEKSJEFMØTET
Vi har lagt ut oppsummering og presentasjoner fra biblioteksjefmøtet på ressurssiden.

LES HØYT I BARNEHAGEN
Her finner dere materiell som Tromsø bibliotek og byarkiv bruker til Les høyt i barnehagen.

ER DITT BIBLIOTEK PÅ SOSIALE MEDIER?
Vi har laget en oversikt over folkebibliotek på sosiale medier
på ressurssiden, men vi er usikre på om vi har fått med alle. Gå inn og sjekk om ditt bibliotek er rett oppført. Finner du feil, send en e-post til Trine Mellem.

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR
Aktiviteter: 7. mai: Pexipmøte, 14. mai: Søkekurs i Oria, 15. mai: Møte i arbeidsgruppa, 23. og 24. mai: KORG-dagene på Oslo Met i hvor prosjektet Kunnskapsaktør har meldt på fem deltakere. Arbeidsgruppa skal diskutere organisering av fagbibliotektjenesten med utgangspunkt i gruppearbeidet på biblioteksjefmøtet.
Se oversikt over bibliotekenes aktiviteter i fagbibliotekuka.

TILSKUDD TIL LITTERATURFORMIDLING 2019-2020
Fritt Ord lyser ut tilskudd til litteraturformidling i bibliotek 2019-20.  Tema er «I krigens kjølvann» Det er mange innfallsvinkler til dette temaet. Søknadsbeløpet er 60 000 kroner og flere bibliotek kan gå sammen om å søke. Søknadsfrist 28. juni 2019. Aud Tåga kan kontaktes angående søknaden.

SJANGERSKOLEN
Vi anbefaler å følge Sjangerskolen på bibliotekutvikling.no. Dette er et godt tilbud for faglig oppdatering. Sakprosa er første sjangeren som presenteres, og Marta Breen holder sjangerforedrag om sakprosa, som hun har delt inn i ti tendenser. Det kommer flere sjangrer etter hvert.

SKAL DIN KOMMUNE OPPRETTE ET VEILEDNINGSTILBUD I DIGITAL KOMPETANSE?
KS inviterer i samarbeid med andre til samling for kommuner som ønsker å opprette et veiledningstilbud i digital kompetanse for sine innbyggere. Samlingen er i Lillestrøm 28. mai med påmeldingsfrist 8. mai. Bibliotekene er veldig aktuelle i forbindelse med et sånt tilbud.

LOOK TO SKJERVØY
Det har også i år vært lesefestival i Skjervøy og Nordreisa. Vi har latt oss imponere over Skjervøy sitt offensive framstøt med å kontakte kjente personer og bedt om en hilsen eller bokanbefaling til festivalen.

KULTURKONFERANSEN 2019
Se stream fra kulturkonferansens dag 1 og dag 2 på fylkeskommunens nettsider.
Hørt under konferansen: Vi bor i verdens mest unike region, og Troms og Finnmark skal bli best på ungdomsmedvirkning!