September 2018

BIBLIOTEKSJEFMØTE 16. og 17. OKTOBER 
Velkommen til høstens biblioteksjefmøte. Programmet vil bli oppdatert fortløpende, følg med for å være godt forberedt til møtet.

LYD/BILDEMØTE 9. OKTOBER – FORBEREDELSE TIL BIBLIOTEKSJEFMØTET
Merk at møtet er flyttet fra 2. til 9. oktober. Aud Tåga inviterer til å snakke om søk i Statistisk sentralbyrås nettsider for å finne fram til opplysninger som biblioteksjefene skal ha med til biblioteksjefmøtet. Se hvordan dere kobler dere opp.

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR
Første kurs i kompetanseheving i regi av prosjektet er gjennomført. På ressurssiden finnes både kursprogram og oppsummering av kurset.

SEND OSS ERFARINGER FRA NASJONAL BIBLIOTEKDAG OG SOMMERENS LESEKAMPANJER
Hvordan markerte dere Nasjonal bibliotekdag? Og hvordan gjennomførte dere sommerens lesekampanjer? Tilbakemeldinger med antall deltakere, gjerne med bilder, sendes til linda.m.tindholm@tromsfylke.no innen 8. oktober.

SEMINARET KVENSK FORTID, NÅTID OG FRAMTID 15. NOVEMBER
Troms fylkeskommune arrangerer seminaret Kvensk fortid, nåtid og framtid i Tromsø torsdag 15. november. Hold av datoen allerede nå, program kommer.

INNKJØPSORDNING FOR FILM OG SPILL
Vi har mottatt tre spill fra Norsk filminstitutt, som administrerer innkjøpsordningen for film og spill til bibliotekene.  Disse skal fordeles på bibliotekene i fylket. Spillene er til systemene PlayStation4, Nintendo Switch og Xbox. Spillene er til utlån, men kan også benyttes i biblioteket. Derfor trenger vi å vite hvilke system dere har i biblioteket, slik at vi kan fordele rett spill til rett system. Gi beskjed til marianne.finoen@tromsfylke.no innen 8. oktober. Norsk filminstitutt har også digitale PC-spill som bibliotekene kan laste ned når som helst til PCene som står på biblioteket. Lenker til nedlastning fås ved å sende en e-post til: bibliotek@nfi.no.

NETTSTUDIET «BARN, MEDIER OG BIBLIOTEK»
Studie-emnet tilbys for første gang ved bibliotekarutdanningen på Oslo Met. Studiet gir 15 studiepoeng og starter opp etter nyttår i 2019. Les mer på våre nettsider.
Interessert? Kontakt marit.andersen.somby@tromsfylke.no snarest og innen 15. oktober. Telefon 77 78 80 24.

LEDERUTVIKLINGSPROGRAMMET
Anbudsgrunnlag for lederutviklingsprogrammet er sendt ut med frist 15. oktober. Forventa oppstart er høsten 2019.

NORDISK LITTERATURUKE
Vi fortsetter arbeidet med å forberede markeringen og oppfordrer dere til å gå inn på ressurssiden for å registrere biblioteket og finne tips og inspirasjon. Vi oppdaterer siden fortløpende.

IBBY – NORSK BARNEBOKFORUM
IBBY arrangeres i uke 50. Vi har nå lagt ut presentasjon av formidlerne av IBBY-foredragene på ressurssiden. Vi minner om at dere snarest må markedsføre presentasjonene ut mot grunn- og videregående skoler og andre som kan ha interesse slik at de kan holde av datoene.