November 2018


LYD/BILDEMØTET 4. DESEMBER UTGÅR
Grunnet mangel på tema utgår møtet i desember. Vi tar gjerne imot innspill til tema som dere ønsker å snakke om. Møtedatoer for våren 2019 kommer i nyhetsbrevet i desember.

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR
Det er fortsatt plass til flere deltakere på søkekurset 23. januar 2019. Meld fra til aud.taga@tromsfylke innen 5. desember, dersom du ønsker å delta.
Referat fra siste arbeidsgruppemøte. Svarene fra biblioteksjefene om når de er fagbibliotekarer. Gruppearbeidet på biblioteksjefmøtet om SSB-tall fikk positiv omtale i evalueringa av møtet.

TILBAKEMELDING NORDISK LITTERATURUKE
Hvordan markerte dere Nordisk litteraturuke? Send en e-post til linda.m.tindholm@tromsfylke.no med en oppsummering, antall deltakere og gjerne noen bilder som vi kan bruke som illustrasjoner.

MARKEDSFØRINGSMATERIELL BOOKBITES
På ressurssiden finner dere bokmerker, plakater og brosjyrer for web, utskrift og til trykking som dere kan bruke til markedsføring. Hvis noen av dere ikke har mulighet til å trykke selv, kan dere sende oss en henvendelse.

PENGEDRYSS TIL SKOLEBIBLIOTEK
Utdanningsdirektoratet har bevilget nesten to millioner til skolebibliotek i fire kommuner i Troms. Kommunene mottar støtte til arbeid med lesestimulering i skolebibliotek. Ei forutsetning for støtte er en plan for hvordan skolebibliotek skal brukes. Skoler fra tre av disse kommunene deltok i skolebibliotekprogrammet, som ble avslutta i 2014. Tilsammen 27 kommuner får slik støtte av 49 som søkte. Kommunene som har fått penger er Berg (295 000), Sørreisa (329 000), Harstad (600 000) og Tromsø (700 000).

DIGIDEL, DIGIHJELPEN OG MERE TIL
Vi minner om de gode ressursene for Digital kompetanseheving og veiledning og har laget en artikkel på ressurssiden hvor vi presenterer noen av disse.

KAMPANJE FRA NORSK LYD- OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK
NLB har satt i gang to kampanjer, én mot voksne med synshemminger og én mot mennesker med andre fysiske funksjonsnedsettelser. Les om kampanjene, se film og prøv ut gjestebiblioteket.  

 NYE SATSER FORFATTERESENTRUM
Norsk forfattersentrum oppjusterer de ordinære honorarsatsene fra 1. januar 2019. Dere finner de nye satsene på forfattersentrums nettsider.

IBBY – NORSK BARNEBOKFORUM
Vi minner om foredragene 10. -12. desember. Foredraget som holdes på Lenvik folkebibliotek 11. desember vil bli streamet. Send tilbakemelding med antall deltagere til linda.m.tindholm@tromsfylke.no.