Mars 2018

MORGENDAGENS VEILEDER
Tønsberg og Færder bibliotek har et prosjekt kalt ‘Morgendagens veileder’. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket og har som mål å: «Fornye folkebibliotekets tjenestetilbud på feltet referansearbeid og kunnskapsformidling, slik at dette møter dagens og morgendagens behov hos brukerne. Et operativt mål er å redefinere referansebibliotekaren som informasjonsveileder.» Vi anbefaler dere å lese den landsdekkende spørreundersøkelsen som prosjektet har gjennomført. Her er det mange spennende poenger som vi må ta med oss fremover. Les rapporten Morgendagens veileder her.

BOOKBITES
Den nye utlånsløsningen for utlån av e-bøker er nå klar til å tas i bruk. BookBites er en app og kan ikke brukes på pc eller lesebrett. Les mer om BookBites på ressurssiden eller på edu.bookbites.com. Vi har laget en side for markedsføringsmateriell. Her vil vil legge ut mer materiell når vi får det fra BS.   Vi inviterer til lyd/bilde-møte fredag 6/4 kl 12 for felles gjennomgang av BookBites. Ta med spørsmål!

STATISTIKK

Vi har ikke mottatt frist for når statistikken skal leveres i år. Vi anbefaler dere å ha en kladd med tallene klare når registreringen åpnes. Dere kan kladde på fjorårets skjema, som ligger her. Da er det fort gjort å registrere tallene. Det er sendt ut mail med tall for bruk av digitale ressurser til alle bibliotek. Ta kontakt med tanmayo.olsen@tromsfylke.no hvis du ikke har fått mail.

FACEBOOKSIDEN «FORMIDLING 2018 TROMS FYLKESBIBLIOTEK» ER OPPRETTET
Dette er en lukket gruppe hvor alle som er medlem kan invitere andre til å bli med. Ingen viktige avgjørelser skal tas her. Gruppa er for å lett komme i kontakt med hverandre, dele på idéer og informasjon. Søk oss opp og be om å få bli medlem!

VI ØNSKER DERE ALLE EN RIKTIG GOD PÅSKE!