Mai 2018

HVEM GJØR HVA PÅ FYLKESBIBLIOTEKET?
Vi har laget en oversikt over hvem som har hovedansvar for de enkelte arbeidsområdene hos oss.

FASTE LYD/BILDEMØTER – 5. JUNI MED TEMA PUBLIKUMSUTVIKLING
Vi ønsker å ha lyd/bildemøter med folkebibliotekene hver måned. 5. juni er temaet Publikumsutvikling – hva er det og hvordan kan bibliotekene drive med det? Marit er ansvarlig. I vår kalender finner dere oversikt over møtene resten av året. Det er ikke satt opp tema for møtene til høsten, vi ber om innspill fra dere.

FACEBOOKGRUPPA FORMIDLING 2018 ER BLITT TIL ÅPEN POST TROMS FYLKESBIBLIOTEK
Vi har opprettet en gruppe for fylkesbiblioteket og folkebibliotekene i Troms hvor vi kan dele på gode ting om alt vi jobber med, diskutere og, spørre om ting vi lurer på og holde kontakten med hverandre. Gruppa er lukket, men alle som jobber i bibliotekene i Troms og andre nære samarbeidspartnere kan bli medlemmer.

NASJONAL BIBLIOTEKDAG
Vi har laget en artikkel med tips til hvordan dere kan markere Nasjonal bibliotekdag 1. september.

OPPSUMMERING FRA BIBLIOTEKSJEFMØTET I APRIL
Vi har lagt ut referat og lenker til alle presentasjonene fra biblioteksjefmøtet på ressurssiden.

RAPPORT FRA BRUKEN AV ARENAMIDLER 2017
På ressurssidene ligger nå rapporten om bruk av arenamidlene – Møteplass for kunnskap og litterære opplevelser.

BOOKBITES
Ny utlånsløsning for e-bøker ble tatt i bruk i mars. Løsninga har ikke fungert i tråd med beskrivelsen, som lå til grunn for vårt valg av system. Vi er nå i dialog med leverandørene med krav om at de retter opp mangler innen 28.mai. Vi skal deretter ha et møte med BookBites og Biblioteksentralen 6.juni, for å vurdere om vi kan gå videre med denne løsninga.

STATISTIKK
På grunn av sein innrapportering av statistikk til Nasjonalbiblioteket blir det heller ikke i år fremmet fylkestingssak om statistikk i Troms. Vi skal likevel gjennomgå statistikkrapporteringa og lage ei oppsummering, seinest til biblioteksjefmøtet til høsten. Råtallene for kommunene ligger på ressurssiden under fane Statistikk, og er et godt grunnlagsmateriale til budsjettarbeid.

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR

  • Oppsummering av oppstartsseminaret
  • 17. – 18. september blir det søkekurs i ulike kataloger og databaser på Universitetsbiblioteket i Tromsø. Vi forventer påmelding fra alle folkebibliotekene. Tanmayo sender ut et spørreskjema om hvilke kilder dere ønsker å jobbe med.

BIBLIOTEKSJEFMØTE I OKTOBER
Det blir biblioteksjefmøte 16. og 17. oktober på Sommarøya. Tema er felles planlegging av 2019.

OPPSTART AV SOMMERLESESEKAMPANJER
I år er det to ulike lesekampanjer for barn og ungdom i Troms, Sommerles og Les for svingende. Begge har oppstart 1. juni.