Juni 2018

MOTTAKERE AV NYHETSBREVET
Vi vil opplyse om at vi har lagret din epostadresse for å sende deg nyhetsbrev. Mottakerne er primært ansatte ved folkebibliotek i Troms. Hvis noen av dere andre ikke ønsker å stå på lista eller ønsker at nyhetsbrevet skal sendes til postmottak istedenfor direkte til personlig e-postadresse, så gi oss beskjed.

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSARENA – SØKEKURS
Søkekurs 17.-18. september på universitetsbiblioteket i Breivika, Tromsø. Bibliotekarer fra UB er kursholdere. Kurset har vært annonsert tidligere, og vil bli lagt til rette ut fra tilbakemelding på biblioteksjefmøtet om hva dere trenger å lære mer om. Kurset har plass til 30 deltakere, og vi forventer å se deltakere fra alle bibliotekene. Det er reservert hotellrom til dere som kommer utenbys fra. Påmelding til aud.taga@tromsfylke.no innen 20. juli.

«NY» KALENDER PÅ RESSURSIDEN
Vi har gått over til å bruke denne kalenderen på ressurssiden istedenfor årshjulet. Kalenderen kan brukes til felles planlegging og her finner dere blant annet en oversikt over felles seminarer, møter, festivaler og lesekampanjer.

BOOKBITES
I forrige nyhetsbrev informerte vi om at vi var i dialog med leverandørene av Bookbites, med krav om at de rettet opp mangler innen 28.mai. Vi har hatt møte med dem i uke 23 og mener at det meste av det vi har klaget på enten er rettet opp, eller vil bli rettet på. Vi ønsker fortsatt å ha tilbakemeldinger fra dere om evt. feil og manglende funksjonalitet.

NETTBASERT STUDIUM I BARNEBIBLIOTEKARBEID
Fylkesbibliotekene i Norge har etablert et samarbeid med OsloMet for å gjennomføre et desentralisert nettbasert utdanningstilbud på 15 stp i barnebibliotekarbeid fra januar 2019. Det vil omfatte minst en fysisk samling og skal gå over ett år. Fylkesbibliotekene vil koordinere gjennomføringa, og sørge for at alle får inngå i faglige fellesskap i løpet av studietida. Kontaktperson hos oss er marit.andersen.somby@tromsfylke.no. Studiet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

NASJONAL BIBLIOTEKDAG
Vi minner om felleskampanjen for å markere Nasjonal bibliotekdag 1. september. Vi har starta arbeidet med markeringen av dagen, les mer på ressurssiden. Innspill og ideer til arrangementer eller andre tiltak for å markere dagen kan dere sende til linda.m.tindholm@tromsfylke.no.

FESTIVALBIBLIOTEK PÅ RIDDU RIDDU OG MÁRKUMEANNU
Riddu Riđđu arrangeres fra 12. til 15. juli. På litteraturprogrammet står blant annet en samtale mellom billedkunstner og forfatter Odd Marakatt Sivertsen og Aud Tåga om Sivertsens roman Galskapens farge. Publikum kan også høre den samiske slam-poeten Ánná Káisá Partapuoli. Hele programmet finnes på Riddus nettsider.

Márkumeannu arrangeres fra 26. – 29. juli. Informasjon finnes på festivalens nettside.

Vi på fylkesbiblioteket ønsker alle en god sommer!