Januar 2018

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR
På de to siste biblioteksjefmøtene har det vært enighet om at fylkesbiblioteket skal søke midler til et treårig utviklingsprosjekt Folkebibliotek som kunnskapsaktør. Her er sammendrag av prosjektbeskrivelsen.

Oppstartseminar på prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør torsdag 24. mai i Tromsø.
Sett av datoen – det blir et godt program, som presenteres i neste nyhetsbrev.

I-KOMP
I forberedelsen til prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør ønsker vi å vite hvem har gjennomført iKomp-kurset, som UB har utarbeidd for studenter? http://ikomp.no/ Send svaret som e-post til Aud Tåga.

UB i Tromsø utvikler nå iKomp-kurs for elever i videregående skole. Prosjektet har god framdrift, og vi har forventninger til at dette kurset kan bli nyttig for de aller fleste og inngå i folkebibliotekenes tilbud om informasjonskompetanse.

SAMEFOLKETS DAG
6. februar Samefolkets dag er en av de valgte felleskampanjene i fylket. Vi har oppdatert nettsiden med innhold, som kan brukes fritt. Her er det også lenke til et oppdatert blogginnlegg fra Samisk bibliotektjeneste med bokliste og nettressurser som kan brukes til formidling. Bibliotekene med WordPress-nettsider som skal ha arrangementer vi har tilbudt, kan hente innhold til nyhetssak og arrangementskalender her. Vi ber om at dere lager nyhetssak på førstesiden og at dere legger inn i arrangementskalenderen. Vi har flere bilder som dere kan få, det er bare å ta kontakt med Linda M. Tindholm og trenger dere hjelp er det bare å ringe. Materialet kan selvfølgelig også brukes av dere andre som ikke har nettsider fra oss. Vi ønsker også en tilbakemelding på hvordan arrangementene ble og hvor mange som kom/deltok.

OPPSUMMERING AV TALL FRA PROSJEKT FORMIDLING I FOLKEBIBLIOTEK 2017
Det ble gjennom prosjektet gjennomført over 40 arrangementer i bibliotekene i Troms fra april 2017 og ut året – med til sammen i overkant av 1000 deltakere! Takk for en flott innsats!

FORMIDLING I FOLKEBIBLIOTEK – Hva skjer?
Fylkesbiblioteket har på vegne av folkebibliotekene i Troms søkt og fått tildelt kr 180 000 i tilskudd til aktiviteter i bibliotekene i 2018. Marit A. Somby på fylkesbiblioteket går inn som prosjektleder og vil ha med seg et internt team fra fylkesbiblioteket og et eksternt team bestående av representanter fra de regionale biblioteksamarbeidene. I løpet av februar vil det eksterne teamet nedsettes og inviteres til møte for å planlegge veien videre.

NYTT UTLÅNSSYSTEM FOR E-BØKER
I løpet av våren bytter vi utlånssystem for e-bøker. Dette fordi E-lån Troms ikke takler det nye systemet for innkjøp og utlån av e-bøker i bibliotek. Vi kan derfor ikke kjøpe inn nye e-bøker før det nye systemet er på plass. Kulturfondbøker kan lånes som før. Les om nytt utlånssystem for e-bøker her.

TIL ALLE BOK TIL ALLE-BIBLIOTEK
Leser søker bok sendte før jul ut en undersøkelse til dere. De har fått veldig få svar. Vi ber om at de som ikke har gjort det svarer så fort som mulig. Dette er viktig enten dere har leseombud eller ikke.

LES FOR SVINGENDE 2018
Tromsø bibliotek- og byarkiv tilbyr også i år lesekampanjen Les for svingende. Fylkesbiblioteket koordinerer påmeldingen og frist for påmelding er 3. april. Følg lenka for å lese mer om kampanjen og for å melde dere på.

NOEN SOM HAR BILDER DE VIL DELE?
I 2016 ble det arrangert 47000 arrangement i norske folkebibliotek. NB ønsker at man deler bilder med dem slik at de kan bruke dem i ulike sammenhenger både i foredrag, på trykk og på nett. Om dere har noen bilder dere vil dele, send dem til SBU@nb.no

ADRESSEENDRINGER
Vi ber om at de som har fått ny postadresse om å gi oss tilbakemelding om det. Sendt den nye adressen til marianne.finoen@tromsfylke.no Så snart som mulig.