August 2018

BIBLIOTEKSJEFMØTE 16. og 17. OKTOBER
Velkommen til høstens biblioteksjefmøte. Program og påmeldingsinformasjon ligger på ressurssiden. Påmeldingsfrist fredag 31. august.

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR

  • Det er meldt på 28 deltakere til søkekurset 17.-18. september, noen bibliotek er likevel ikke representert. Oppgavene på kurset er utarbeidd blant annet på bakgrunn av ønsker som en del deltakere har sendt inn. Takk til dere.
  • Arbeidsgruppa har møte 29. august, og vil ha møte hver måned. Referatene legges på ressurssiden. Prosjektlederen skal besøke kommuner og regioner for å informere om prosjektet. Kom gjerne med forslag på datoer. Prosjektlederne skal besøk Nord-Troms regionråd 25. september.
  • november arrangerer Stortingsbiblioteket heldagsseminaret «Stortinget Bibliotek og offentlig informasjon». Prosjektet kan dekke reise og opphold for noen deltakere, forutsatt at de kan påta seg å referere fra kurset i sine regioner. Interesserte melder fra til Aud Tåga innen 12. september.
  • Framtidas folkeopplysning er tittelen på årets biblioteklederkonferanse-25. oktober på Holmen fjordhotell i Asker. Prosjektet kan betale deltakeravgift for noen deltakere. Interesserte tar kontakt med Aud Tåga. Frist for påmelding er 14. september.

ARBEIDSGRUPPE FOR BOKÅRET 2019
Gruppas mandat er å komme med forslag til felles litteraturprosjekter for 2019 for hele fylket og utarbeide en prosjektsøknad som sendes når NB utlyser midler til «500 arrangement i 500 bibliotek» i Bokåret 2019. Se medlemmer og referat fra første møte i gruppa.

BOOKBITES PÅ LYD/BILDEMØTE 4. SEPTEMBER
Vi har nå hatt BookBites en stund og vet at dere har mange spørsmål og tilbakemeldinger. Vi inviterer derfor til et møte for å snakke om hvordan det fungerer, hva som kan bli bedre og dele erfaringer med hverandre. Se hvordan dere kobler dere opp.

STØTTE TIL SKOLEBIBLIOTEK I GRUNNSKOLEN
Utdanningsdirektoratet har lyst ut midler til skolebibliotek i barneskolen. Dette handler om lesing og kanskje er det en skole i nærheten av deg som skal søke. Finn ut av det. Søknadsfrist 17. september.

NASJONAL BIBLIOTEKDAG
Vi minner om at vi har lagt ut materiell og tips til markeringen på ressurssiden.

STUDIE-EMNET «BARN, MEDIER OG BIBLIOTEK»
Studie-emnet «Barn, medier og bibliotek» (15 stp) ved ved OsloMet tilbys som nettstudium. Fylkesbibliotekene i Norge har tatt initiativ til et samarbeid og Nasjonalbiblioteket støtter utviklingen av nettstudiet. Studieavgiften til OsloMet dekkes lokalt. Det tas sikte på å opprette en ordning for reisestipend i forbindelse med en fysisk samling. Søknadsfrist 23. november og oppstart januar 2019. Vi håper at flere fra fylket vil søke. Informasjon kommer på vår ressursside når det er klart. Interessert? Kontakt Marit Somby på fylkesbiblioteket Tlf. 77 78 80 24.

NORDISK LITTERATURUKE
Nordisk bibliotekuke har skiftet navn til Nordisk litteraturuke. Vi har startet arbeidet med å forberede markeringen. På ressurssidene kan dere lese mer og registrere dere.

IBBY – NORSK BARNEBOKFORUM
IBBY arrangeres i uke 50. Vi minner om at dere snarest må markedsføre IBBY-foredragene ut mot grunn- og videregående skoler og andre som kan ha interesse slik at de kan holde av datoene.

ORDBAD I ARKTIS – LITTERATURFESTIVAL I LONGYEARBYEN
Se program for Longyearbyen litteraturfestival som arrangeres 3.-7. september.

SOMMERENS LESEKAMPANJER
Vi ber om at dere sender tekst og gjerne noen bilder fra arrangementene til linda.m.tindholm@tromsfylke.no.

BOK- OG KULTURBUSSEN STARTER OPP MED ORDINÆRE RUTER I DAG
Ruteplan og oversikt over turneer ligger på bussens nettside.