April 2018PLAN FOR FASTE LYD/BILDEMØTER
Vi har satt opp lyd/bildemøter for bibliotekene en gang hver måned. Møtene foregår på Pexip via denne lenken og tema annonseres på forhånd. Datoene er 8. mai, 5. juni (tema: Formidling), 7. august, 4. september, 2. oktober, 13. november og 4. desember. Meld inn ønsker om tema framover.

Første møte er 8. mai 08.30-09.45 med tema nettsidepublisering. Kom med innspill til konkrete problemstillinger dere ønsker at vi tar opp.

OPPSTARTSSEMINAR FOR PROSJEKTET FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR
Her finner dere program for seminaret som skal være i Tromsø 24. mai. Påmelding innen 11. mai til aud.taga@tromsfylke.no

TILBAKEMELDINGER VERDENS BOKDAG
Vi vil ha tilbakemeldinger på hvordan dere markerte Verdens bokdag. Send en e-post til linda.m.tindholm@tromsfylke.no.

SØKNAD PÅ FRITT ORD-MIDLER
Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til debatt og samtale med utgangspunkt i nyere sakprosa og skjønnlitteratur. Les hele utlysningen. Vi kan være behjelpelige med utforming og innhold i søknader fra dere, ta kontakt med marit.andersen.somby@tromsfylke.no Søknadsfrist: 29. juni.

PRESISERING AV ORDNINGEN MED RETUR AV INNLÅNTE BØKER
Det er kun når dere har retur til flere bibliotek samtidig at dere kan sende disse til oss. Retur til kun ett bibliotek og retur som haster må dere sende direkte til eierbiblioteket. All retur må merkes tydelig med eierbibliotekets navn. Retur til universitets- og høgskolebibliotek bør også merkes med gjeldende navn og avdeling. Send tilbakemelding til marianne.finoen@tromsfylke.no om hvordan dere synes dette fungerer.

REFERAT FRA MØTER I STRATEGISK RÅD
Referat fra møtene i Nasjonalbibliotekets strategiske råd legges fortløpende ut på bibliotekutvikling.no 

LESER SØKER BOKS SØKETJENESTE BOKSOK.NO
Boksøk er en kvalitetssikret søketjeneste med bøker som på ulike måter passer for alle som leser i motvind. Vises ikke ditt bibliotek i boksøk? Oppskrift finner du her

INFORMASJON OM BOOKBITES
I programmet på ressurssiden ligger informasjon om BookBites som ble gitt på biblioteksjefmøtet. Det er også sendt epost til dere med en ‘Liten førstehjelp’ i BookBites fra Biblioteksentralen. Ta kontakt med tanmayo.olsen@tromsfylke.no hvis dere ikke har fått denne. Minner også om at dere må melde inn hvem som skal ha admin-tilgang til BookBites i ditt bibliotek.

AKTUELLE SAKER TIL BIBLIOTEKENES NETTSIDER
På ressurssidene ligger det forslag til saker som kan legges på nettsidene. Disse kan også lagres og vises automatisk når dere ikke har andre aktuelle saker. Sakene kan også brukes av dere som ikke har nettsider levert av oss.

REPRESENTANT FRA TROMS I BRUKERSTYRET TIL MIKROMARC
Ann Magrethe Espe, bibliotekar på Ishavsbyen videregående skole, er valgt inn som representant i Mikromarcs brukerstyre. Hun ber om at dere melder til henne Ann.Magrethe.Espe@tromsfylke.no eller 77 79 31 20 hvis dere har noen temaer dere ønsker belyst. Neste brukermøte er 24.-26. mai.

ETTER BIBLIOTEKSJEFMØTET
Vi legger som vanlig ut lenker til presentasjoner og oppsummeringer etter biblioteksjefmøtet i programmet som ligger på ressurssiden. Noe er klart nå og resten kommer.