September 2017


DIGITAL KOMPETANSEHEVING
Husk påmelding til seminaret «Digital kompetanseutvikling» i Tromsø 10. oktober. Tema er iKomp, 23offentligeting, (OBS ny url) veiledning av voksne i bibliotek og den nye personvernloven. Påmelding til tanmayo.olsen@tromsfylke.no senest 5. oktober. Ta gjerne med spørsmål eller ting dere lurer på i forhold til temaene.

BIBLIOTEKSJEFMØTET 15. OG 16. NOVEMBER I TROMSØ
Deler av dagene blir felles med bransjetreff for litteratur i regi av Ordkalotten og Forfattersentrum. I tillegg skal vi arbeide med en prosjektsøknad om folkebibliotek som kunnskapsaktør. Vi vil utvikle et utkast til søknad i samarbeid med UB i forkant av møtet. Det blir også seminar med tema referansearbeid og en felles gjennomgang av kalenderen for 2018. Vi sender ut mer konkret informasjon så snart vi er klar.

MARKERING AV NASJONAL BIBLIOTEKDAG – TILBAKEMELDINGER
Vi ber alle folkebibliotekene om en tilbakemelding til linda.m.tindholm@tromsfylke.no om hvordan dere markerte Nasjonal bibliotekdag både på nett og i bibliotekene.

BIBLIOTEKSØK
Biblioteksøk er fortsatt under utvikling og Troms er et av testfylkene. Vi oppfordrer dere til å informere om Biblioteksøk på nettsidene og i biblioteket. Det er viktig at alle feil som oppdages meldes inn til bibsok@nb.no, slik at tjenesten kan bli bedre. Vi har laget en tekst og flyer som dere kan bruke på nettsidene. Dere kan også kontakte SveinArne.Tinnesand@nb.no for å bestille trykte flyers til å legge ut i biblioteket.

MØTE MED KULTURDEPARTEMENTET OM KULTURMELDINGA 6. DESEMBER
Alle kommunene vil få invitasjon til innspillsmøte om kulturmeldinga i Troms 6. desember. Det er viktig at bibliotekene deltar i disse møtene. Les om arbeidet med meldinga på regjeringens nettsider.

UTLÅN AV E-BØKER
Vi har fått spørsmål om markedsføringsmateriell for e-lån. Ettersom BS Weblån skal fases ut og vi ikke har bestemt hvilket utlånssystem vi skal bruke istedenfor, vil vi ikke lage nytt materiell. Selv om systemet skiftes ut vil alle e-bøkene beholdes.

DIGITALE RESSURSER
Nå er høsten her og skolene er i gang igjen. Ikke glem våre digitale ressurser. PressReader har ca 7000 aviser og magasiner, fra 120 land og på rundt 60 forskjellige språk. Det ligger 21 norske aviser og 73 norske magasiner i basen. I A-tekst finnes over 300 norske aviser og tidsskrifter og i Idunn.no over 28 000 fagartikler. Alle artikler i Idunn er tilgjengelig i fulltekst i bibliotek, noen også utenfor bibliotek.

ØNSKER DERE FORFATTERBESØK?
Forfatterne Ingvild Holvik og Kjersti Kollbotn gjennomfører forfatterbesøk sammen. De snakker med hverandre om bøkene sine Premien for alt (Holvik) og Jord (Kollbotn) som er kommet ut i 2017. Meld fra til aud.taga@tromsfylke.no om ønsket tid og sted.

Forfatteren Ellen Hofsø skal besøke fire bibliotek i uke 45 med sin siste roman Elvesang, som passer både for ungdom og voksne. Romanen har et kvensk tema. Bibliotek som er interessert i besøk i andre uker kan ta kontakt med aud.taga@tromsfylke.no.

SØKNAD PÅ NYE ARENAMIDLER
Fylkesbiblioteket søker nå Nasjonalbibliotekets arenamidler for 2018 under punkt 1: Tilskudd til arrangementer og aktiviteter i bibliotek. Søknaden omfatter folkebibliotekene i Troms. Les mer om søknaden på ressurssidene.

REISEBREV FRA EN IFLA-DELTAKER 
Åse Hansen som er biblioteksjef i Lyngen, har fått støtte fra fylkesbiblioteket for å delta som frivillig på IFLA i Wrocław i Polen. Les hennes rapport fra turen.

DELTA PÅ ORDKALOTTEN?
Vi minner om muligheten til reisestøtte for ansatte i folkebibliotek i Troms for å delta på Ordkalotten. Søknad sendes til aud.taga@romsfylke.no. Meld også fra om du kan tenke deg å være frivillig.

MØTER PÅ LYD/BILDE
Vi minner om muligheten for å møte oss på lyd/bilde tirsdager og torsdager. Tema og tidspunkter sendes ut fortløpende. Meld dere på de enkelte datoene til trine.mellem@tromsfylke.no

E-BOKPLAKATER
På ressurssiden finner dere fortsatt oppdaterte e-bokplakater med lesetips for barn, ungdom og voksne som kan skrives ut og henges opp på egnede steder til inspirasjon.