Oktober 2017

INFORMASJON OM BIBLIOTEKSJEFMØTET
Her er program for biblioteksjefmøtet 15. og 16. november. Ta med oversikt over datoer i kalenderen for 2018 til møtet. Fylkesbiblioteket skal forberede en søknad om folkebibliotek som fagbibliotek/kunnskapsaktør. Det kan ikke gjøres uten innsats fra folkebibliotekene, hvis meninger og behov må ligge til grunn for søknaden. Derfor blir det workshop om temaet på biblioteksjefmøtet. Ei uke før møtet får biblioteksjefene tilsendt en tekst om saken.

NORDISK BIBLIOTEKUKE
Fylkesbibliotekets forslag til felles markering av Nordisk bibliotekuke i uke 46 ligger på ressurssiden. Her kan dere hente ideer til markering i eget bibliotek. Hvis dere har andre forslag kan dere gjerne sende til linda.m.tindholm@tromsfylke.no så kan vi fylle på.

FORMIDLING I FOLKEBIBLIOTEK
Fylkesbiblioteket har søkt Nasjonalbiblioteket om midler til aktivitet i folkebibliotek i 2018. Se søknaden og plan for arbeidet med aktiviteter i 2018. Se også oppsummering av formidlingsaktiviteter siden sist.

TILBUD OM FORFATTERBESØK AV INGVILD HOLVIK OG KJERSTI KOLLBOTN
Forfatterne Ingvild Holvik og Kjersti Kollbotn gjennomfører forfatterbesøk sammen hvor de snakker med hverandre om bøkene de har gitt ut i høst. Se nærmere presentasjon på ressurssiden. Meld fra til marit.andersen.somby@tromsfylke.no om ønsket tid og sted.

MØTER PÅ LYD/BILDE
Vi minner om muligheten for å møte oss på lyd/bilde. Det er litt utfordrende å finne tidspunkt som passer, men tirsdager 08.30 til 10.00 virker å passe for mange av dere. Vi ønsker at dere som ikke kan da melder inn tidspunkt som passer. Meld dere på til trine.mellem@tromsfylke.no innen klokken 14. dagen før. Meld gjerne også om tema dere ønsker å snakke om.

FOLKEBIBLIOTEK SOM FAGBIBLIOTEK
Arbeidsgruppa som skal utvikle prosjektsøknaden er klar og består av Wenche Ratama fra Skjervøy bibliotek, David Wulff Sæther fra Lenvik bibliotek, Tanmayo Olsen og Aud Tåga fra fylkesbiblioteket og en representant fra UB.

PROGRAMMET FOR ORDKALOTTEN ER KLART
Program og omtaler ligger nå på bloggen til Ordkalotten.

E-BOKPLAKATER
På ressurssiden finner dere fortsatt oppdaterte e-bokplakater med lesetips for barn, ungdom og voksne som kan skrives ut og henges opp på egnede steder til inspirasjon.