November 2017

OPPSUMMERING AV BIBLIOTEKSJEFMØTET
Takk for et vellykket biblioteksjefmøte! I alt 17 kommuner var til stede og det setter vi stor pris på!Deltakerne og fylkesbiblioteket er enig om at disse møtene er nyttige og lærerike og gjør oss i stand til å jobbe i fellesskap. Vi er i gang med å samle referater, presentasjoner og oppsummere – alt legges ut på ressurssiden etter hvert som det blir klart. Takk igjen for at dere møter opp og deltar aktivt!

FORANKRING AV BIBLIOTEKPLANEN I KOMMUNENE
Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 er nå vedtatt i Skjervøy og Kvænangen kommune. Flere kommuner er i gang med saksfremlegg og vil legge planen fram for sitt kommunestyre i 2018. Husk at du kan ta kontakt med oss på fylkesbiblioteket eller andre kolleger i fylket hvis du trenger noen å diskutere og dele erfaringer med.

SOMMERLES 2018
Troms fylkesbibliotek har inngått avtale med Sommerles. Det betyr at alle bibliotek i Troms, som ønsker det, kan være med. Vi trenger en rask tilbakemelding på om ditt bibliotek vil være med. Send en påmelding til e-post: linda.m.tindholm@tromsfylke.no Senest torsdag 30. november 2017.
Du finner mer informasjon om Sommerles på Ressurssiden vår.

MARKERING AV NORDISK BIBLIOTEKUKE – TILBAKEMELDINGER
Vi ber alle folkebibliotekene om en tilbakemelding til linda.m.tindholm@tromsfylke.no om hvordan dere markerte Nasjonal bibliotekdag både på nett og i bibliotekene.

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR
Arbeidsgruppa har møte 4. desember 2017. Oppsummering fra gruppearbeid under biblioteksjefmøtet og referat kommer etter hvert. Det er opprettet en prosjektside på ressurssiden . Her vil det komme mer innhold etter hvert som prosjektet skrider frem.

EGENANDEL FORMIDLING I FOLKEBIBLIOTEK
Som bibliotekene er kjent med skal det betales en egenandel på 10 % av utgiftene i forbindelse med arrangement. I regi av prosjektet Formidling i folkebibliotek – aktivitet 2017.
Eksempel: Når en forfatterturne koster kr. 40. 000,- og besøker fire steder koster arrangementet kr. 10. 000,- for hvert sted. Egenandelen for hvert bibliotek blir da kr. 1. 000,-.
Fakturaene fra fylkesbiblioteket kommer i desember.

IBBY
Datoene for IBBYs kurs i Troms i desember er klare.  Se nærmere oversikt på ressurssiden.

DIGITAL KOMPETANSE I KOMMUNENE
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene signerte 5. september en avtale om et nytt utviklingsprosjekt som skal bidra til økt digitalisering i kommunene.
Prosjektet skal gi innsikt og forståelse for hva det betyr at «framtiden er digital». Hvilke nye muligheter det gir for å utvikle framtidsrettet og bærekraftige tjenester, og hvilke nye kompetanser og ferdigheter kommunens medarbeidere og ledere må tilegne seg i det nye arbeidslivet.
Kommunene inviteres til å søke om å bli med i prosjektet. Les mer om avtalen her

TILSKUDD TIL KVENSK SPRÅK OG KULTUR – REGJERINGEN.NO
Departementet lyser ut 4,7 mill. kroner til prosjektstøtte til kvensk språk og kultur i 2018.
Søknadsfrist for tilskuddsordningen er 11. desember 2017, 1. mars 2018 og 1. mai 2018.
Regelverk for tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur:
https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/kmd-tilskudd/tilskudd-til-kvensk-sprak-og-kultur2/id2474157/

MØTER PÅ LYD/BILDE
Vi fikk tilbakemelding på biblioteksjefmøtet om at disse møtene er ønsket, men at vi må finne en form på dem som er lettere å forholde seg til. Vi kommer tilbake med et nytt opplegg når vi har det klart.

VI MINNER OM NETTSIDA BIBLIOTEKUTVIKLING.NO
Her presenterer Nasjonalbiblioteket sitt arbeid med bibliotekutvikling, tjenestene de yter til biblioteksektoren, og ressurser som fins tilgjengelig for bibliotekene i Nasjonalbiblioteket.

E-BOKPLAKATER
På ressurssiden finner dere fortsatt oppdaterte e-bokplakater med lesetips for barn, ungdom og voksne som kan skrives ut og henges opp på egnede steder til inspirasjon.

 Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! Med vennlig hilsen oss på fylkesbiblioteket.