Mars 2017

LES FOR SVINGENDE
Vi minner om at det er påmeldingsfrist til Les for svingende 7. april. Informasjon om hvordan dere melder dere på og bestiller materiell ligger på ressurssiden.

INNKALLING TIL BIBLIOTEKSJEFMØTE 31. MAI OG 1. JUNI
Vi er godt i gang med planleggingen av årets møte og åpner nå for påmelding. Programmet starter klokken 09.00 onsdag 31. mai, derfor oppfordrer vi dere til å komme til Tromsø kvelden før. Vi har reservert hotellrom til dere fra 30. mai. Informasjon om påmelding og program. Påmeldingsfrist fredag 28. april 2017.

PLANLEGGINGSMØTE HØSTEN 2017
Som avtalt skal vi ha et møte hvor fylkesbiblioteket og biblioteksjefene detaljplanlegger og jobber med årshjul for 2018. Vårt forslag til møtedato er 15. november. Da er det mulig å kombinere det med deltakelse på Ordkalotten som arrangeres den uka. Meld fra hvis datoen ikke passer.

ÅRSMELDINGER 2016
Er bibliotekets årsmelding for 2016 klar? Send den til oss så legger vi den ut på ressurssiden til informasjon og inspirasjon for andre. Se tidligere årsmeldinger.

STATISTIKKRAPPORTERING TIL NASJONALBIBLIOTEKET
Nå er fristene for rapportering klare. Se Nasjonalbibliotekets nettsider for datoer. Det skal føres tall for e-bøker og digitale ressurser. Disse sendes ikke ut til dere, men legges inn av fylkesbiblioteket.

REGIONAL BIBLIOTEKPLAN VEDTATT I FYLKESTINGET
Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 ble enstemmig vedtatt i fylkestinget 15. mars! Vi oppfordrer dere til å forankre bibliotekplanen politisk i kommunen. Involver ledelsen i det videre arbeidet og gjør planen til deres! Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på.

NY MODELL FOR UTLÅN AV E-BØKER
Rett før jul kom Nasjonalbibliotekets anbefaling for en ny e-bok-modell. I løpet av 2017 vil biblioteksystemene utvikle en løsning for utlån av e-bøker som håndterer den nye modellen. Vi vet ikke hvordan denne løsningen vil bli, men vi kommer fortsatt til å tilby utlån av e-bøker til folkebibliotekene i Troms.

FOLKEBIBLIOTEK SOM LITTERATURHUS – AKTIVITETER 2017
Se oversikt over planlagte aktiviteter på ressurssidene.

NYTT OM PRESSREADER
I høst forsvant de fleste norske avisene fra PressReader. Noen aviser er nå kommet inn  igjen, for eksempel Dagbladet og Aftenposten, Dagsavisen og Bergens tidende. Det er nå 10 magasiner og 19 aviser på norsk. Vi oppfordrer dere til å markedsføre PressReader aktivt.

VERDENS BOKDAG
Vi jobber med innholdet til den felles kampanjen. Les mer og få tips til aktiviteter. VI tar gjerne imot forslag om hvordan dere planlegger å markere dagen.

NORDNORSK LITTERATURSTRATEGI
Nordnorsk litteraturstrategi ble vedtatt av fylkestingene i Troms og Finnmark i mars, og skal behandles i Nordland i juni. Vedtakene forutsetter at strategien kan finansieres innenfor Den nordnorske kulturavtalen. Dette er ennå ikke avklart.

E-BOKPLAKATER
På ressurssiden finner dere e-bokplakater med lesetips for barn, ungdom og voksne som kan skrives ut og henges opp på egnede steder til inspirasjon.