Mai 2017

LESEKAMPANJEN LES FOR SVINGENDE
Tromsø bibliotek og byarkiv har klargjort materiellet for årets kampanje og Les for Svingende starter opp 1. juni. I år har Tromsø bibliotek og byarkiv valgt å ikke sende ut diplom som en del av sin kampanje, men det er mulig å laste ned diplomet og skrive ut selv.

BIBLIOTEKSØK
Nasjonalbiblioteket har sendt epost til folkebibliotekene i Troms om prøvedrift av nye Biblioteksøk. Ta kontakt med tanmayo.olsen@tromsfylke.no hvis dere ikke har mottatt eposten. E-posten har vedlagt en flyer som vi oppfordrer dere til å trykke opp til lånerne og å legge ut på nettsidene.

E-LÅN TROMS OG NY UTLÅNSMODELL FOR E-BØKER
BS Weblån er teknisk sett ikke i stand til å betjene den nye utlånsmodellen som er foreslått av Nasjonalbiblioteket. Det er ikke endelig vedtatt om og når den nye modellen trår i kraft og vi vil beholde BS Weblån til vi med sikkerhet vet hvordan ny utlånsordning blir. Det er nå sendt ut faktura for BS Weblån for 2017 til kommunene.

AKTIVITET 2017
Oppsummering av arrangement fra verdens bokdag og senere arrangement ligger nå på ressurssiden.

STRATEGI FOR NORDNORSK LITTERATUR
Arbeidet med å implementere Nordnorsk litteraturstrategi er i gang. Les mer på ressurssiden.

REGIONAL BIBLIOTEKPLAN 2017 – 2028
En kortversjon av planen er nå tilgjengelig på ressurssiden.

PRESSREADER
Troms fylkesbibliotek har fornyet tilgangen til PressReader for alle folkebibliotek i Troms ut mai 2018. Nå er også Avvir og Ruijkan Kaiku tilgjengelig. Merk at man nå har tilgang i sju dager på egen enhet utenfor biblioteket, mot 72 timer tidligere.

UNDERSØKELSE AV DIGITALE VEILEDNINGSTILBUD – SVARFRIST 11. JUNI
KS har sendt ut en henvendelse til alle landets kommuner der rådmann (evt. i samråd med ansvarlig for veiledningstjenester i kommunen) ble oppfordret til å svare på en undersøkelse om det digitale veiledningstilbudet i kommunen. Vi ber om at folkebibliotekene bidrar til at kommunen svarer på undersøkelsen enten kommunen har et tilbud eller ikke.

LITTERATURPROGRAM PÅ RIDDU 12. – 16. JULI
Irene Larsen skal snakke med Maren Uthaug om hennes romaner og satiriske tegneseriebøker. Aud Tåga skal snakke med Gerd Mikalsen om hennes første roman «Farsmålet», som skildrer hennes egen oppvekst i bygda Manndalen. Barneforestillingen Plupp, en jojkikal dramatisert etter Inga Borgs bøker, vises i samarbeid med Troms fylkesbibliotek. Program på nettsidene til Riddu.

LITTERATURPROGRAM PÅ MÁRKOMEANNU FESTIVALBIBLIOTEK 27. – 29. JULI
Fredag arrangeres det lesestund for barn og et foredrag om samisk slektsforskning. Lørdag blir det boklanseringer av det lokale forlaget Skániid girjie. Program på nettsidene til Márkomeannu.

BESTILL TXT OG REIN TEKST
Det er klart for påmelding til neste skoleårs tXt-aksjon i ungdomsskolen og Rein tekst i videregående skole. Påmeldingsfrist 16. juni.

E-BOKPLAKATER
På ressurssiden finner dere som vanlig e-bokplakater med lesetips for barn, ungdom og voksne som kan skrives ut og henges opp på egnede steder til inspirasjon.