Juni 2017

REFERAT FRA BIBLIOTEKSJEFMØTET
Vi har lagt ut referat fra biblioteksjefmøtet sånn at dere kan se hva vi ble enig om. På samme side ligger også presentasjonene som ble vist under møtet.

EVALUERING AV BIBLIOTEKSJEFMØTET
Her er noen få spørsmål som vi ønsker svar på. Både fra dere som deltok og dere som ikke kunne delta på møtet. 

NASJONAL BIBLIOTEKDAG 1. SEPTEMBER
Informasjon og tips til markering i egen kommune ligger på ressurssidene. Fylkesbiblioteket har startet arbeidet med et arrangement i Tromsø sentrum med Tromsø bibliotek og mulig flere bibliotek i byen som samarbeidspart. Vi ønsker å sette fokus på bibliotekenes informasjonskompetanse, kildekritikk og Fake news.
AKTIVITET 2017
Oversikt over høstens arrangementer kommer i nyhetsbrevet i august. Det er fortsatt mulig å komme med innspill og ønsker om tema, forfattere og foredragsholdere.

PRØV UT NYE BIBLIOTEKSØK
I forrige nyhetsbrev gjorde vi oppmerksom på at Troms er ett av fylkene som skal prøve ut nye biblioteksøk. Vi oppfordrer bibliotekene til å markedsføre dette på sine nettsider og ved distribusjon av utsendt flyer. Se nettsiden til Karlsøy bibliotek for eksempel på hvordan det kan gjøres. Her er det både lagt inn banner med lenke og en nyhetssak lengre ned på siden. Vi har lagt inn logo og bannerbilde som dere kan bruke i nyhetssaken på alle nettsidene levert av oss. Tilbakemeldinger skal sendes til bibsok@nb.no med kopi til tanmayo.olsen@tromsfylke.no.

IDAR KRISTIANSEN
Nå er folderen som presenterer hans forfatterskap tilgjengelig i utskriftsvennlig versjon på utstillingens nettsider.

DELTA PÅ ORDKALOTTEN?  FØLG MED PÅ BLOGGEN
Meld fra til Aud Tåga dersom noen fra folkebibliotekene i Troms trenger reisestøtte for å kunne delta på Ordkalotten. Ordkalottens blogg har god informasjon og oppdateres fram mot festivalen.

E-BOKPLAKATER
På ressurssiden finner dere nå e-bokplakater med lesetips for barn, ungdom og voksne som kan skrives ut og henges opp på egnede steder til inspirasjon.