Januar 2017

SØKNADSFRISTER
Vi minner om søknadsfrist for Nasjonalbibliotekets utviklingsmidler 17. februar. Fylkesbiblioteket kan ha mulighet til å bidra med egenandel inn i søknader for 2017. Ta kontakt for nærmere drøfting hvis dere har behov eller en idé. Det er også frist for midler til UNESCO-formål 1. februar og Fritt ord 11. februar. Mer informasjon finner dere i årshjulet.

MATERIELL TIL MARKERING AV SAMEJUBILEET
Det er i år 100 år siden samenes første landsmøte. Dette markeres med en felles feiring i Trondheim, Tråante, og ellers over hele landet hele året. Vi har laget en oversikt med forslag til utstillinger og arrangementer og mye annet som dere kan bruke.  Bildet og første del av teksten kan brukes i nyhetssak på egne nettsider. Nasjonalbiblioteket har laget en plakatutstilling som tilbys gratis til folkebibliotek. Plakater som bestilles før fredag 27. januar skal leveres før 6. februar.

FELLESKJØP AV LITTERATUR FRA DET FLERSPRÅKLIGE BIBLIOTEK
Felleskjøpet er et årlig tilbud til bibliotek som ønsker å bygge opp egne flerspråklige samlinger som supplement til bokpakker fra DFB. Se utvalg og send bestilling. Frist for bindende bestilling er 6. februar 2017.

KATALOGDATA FRA BOKBASEN VERSUS BIBBI-DATA
Fra og med 16. januar leverer Nasjonalbiblioteket gratis katalogdata fra Bokbasen til norske folkebibliotek. Disse omfatter ikke litteratur utgitt på utenlandske forlag, film eller musikk. Heller ikke titler utgitt før 2017. I noen tilfeller vil det heller ikke være sammenfall i emneord.  De fleste av dere har til nå brukt Biblioteksentralens katalogposter, BIBBI-data, katalogisert ut fra Biblioteksentralens autorisasjonsregister for emne- og personinnførsler. Bibliotekene må vurdere arbeidsbelastningen ved å bruke tid og ressurser på egenkatalogisering av materiale som Bokbasen ikke leverer, og på manuell håndtering av reserveringer, fordi abonnementet leverer katalogposter på bestilte varer. Biblioteksentralen sendte ut brev med pristilbud på BIBBI-data til alle folkebibliotekene før jul.

STATISTIKK
Revisjonen av statistikkskjema for 2016 omhandlet rapportering av digitale tjenester og samlinger, aktivitet og arrangementer i bibliotekene og statistikk for kombinasjonsbibliotek. Husk å sjekke at dere får statistikkført disse nye kategoriene for 2017! Dere vil motta e-post med nærmere informasjon når frist for rapportering til Nasjonalbiblioteket kommer.

DIGITALE RESSURSER
Vi viderefører databasene A-tekst, Idunn.no og PressReader for 2017. Tromsø museum tilbyr nå tidligere utgaver av Ottar som gratis nedlastbar PDF-fil. Merk at det ikke gjelder siste år.

PROSJEKTET BEDRE BIBLIOTEK FOR BARN OG UNGE
Tromsø bibliotek og byarkiv har fått støtte til prosjektet Bedre bibliotek for barn og unge. Les om prosjektet og oppstartsseminaret.

E-BOKPLAKATER
På ressurssiden finner dere e-bokplakater med lesetips for barn, ungdom og voksne som kan skrives ut og henges opp på egnede steder til inspirasjon.