Februar 2017

FELLES KAMPANJER I 2017
På biblioteksjefmøtet avtalte vi å markere disse felles kampanjene i 2017:

  • Samisk uke, 6. februar og uke 6
  • Verdens bokdag, 23. april
  • Nasjonal bibliotekdag, 1. september
  • Nordisk bibliotekuke, 13. – 19. november

Arbeidet med Verdens bokdag er i gang, og vi ønsker innspill og tips til markering fra dere. 23. april er en søndag og vi tenker derfor å legge ei hovedmarkering til fredag 21. april.

FOLKEBIBLIOTEK SOM LITTERATURHUS – ARENAMIDLER 2017
Vi nærmer oss avslutninga av litteraturhusprosjektet og arenamidler 2017 skal overta. Aud kommer til å ringe utvalgte bibliotek for å få vite om prosjektet har gjort en forskjell. Her er oppsummering av avslutningsseminaret og oversikt over vårens aktiviteter.

IKOMP FOR VIDEREGÅENDE SKOLE
Universitetsbiblioteket Tromsø har søkt Nasjonalbiblioteket om midler til å utvikle iKomp (informasjonskompetanse) for videregående skole. Målet er å lette overgangen mellom videregående og høyere utdanning, og lære elevene å arbeide sjølstendig med fagstoff. Fylkets tre universitetsskoler, utdanningsetaten Troms fylkeskommune og Troms fylkesbibliotek inngår i samarbeid med UB om dette prosjektet.

FAGSEMINAR – REFERANSEARBEID OG HELSEINFORMASJON PÅ LENVIK BIBLIOTEK 24. MARS
Lenvik bibliotek ønsker bibliotekansatte og andre interesserte velkommen til gratis fagseminar på Finnsnes fredag 24. mars.  Lær mer om referansearbeid, informasjonskompetanse og bruk av Helsebiblioteket.no. Detaljert program og påmelding.

NASJONALBIBLIOTEKETS AVISTJENESTE
Nasjonalbiblioteket digitaliserer aviser fortløpende. Noen er tilgjengelige for alle, men de fleste er kun tilgjengelige for bibliotek som har avtale med Nasjonalbiblioteket. Denne avtalen er gratis og alle folkebibliotek i Troms skal ha tilgang til avistjenesten via bibliotekets ip-adresse. Informasjon om tjenesten og lenke til søkesiden her. Kan dere sjekke at dere har tilgang ved å søke på en avis som ikke er tilgjengelig for alle, f.eks. Dagbladet for 1980. Gi beskjed til tanmayo.olsen@tromsfylke.no hvis dere ikke har tilgang.

BIBLIOTEKPLANEN KLAR FOR BEHANDLING I FYLKESTINGET
Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 har vært ute til høring og det kom inn 13 innspill. Vi takker for det. Samlet sett er tilbakemeldingene på bibliotekplanen meget positive. Planen beskrives som viktig, grundig og bredt anlagt og det trekkes fram at det er et godt plandokument med gode strategier og mål for utvikling av bibliotektjenesten i Troms. Det er kommet inn gode forslag til tiltak som vil kunne inkluderes i handlingsplanene for de kommende årene. Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 med tilhørende handlingsplan for årene 2017-2020 skal behandles i fylkestinget i mars 2017.

STRØMMING AV NASJONALBIBLIOTEKETS ARRANGEMENTER
Nasjonalbiblioteket har mange arrangementer som foredrag, samtaler, konserter og seminarer i sine lokaler i Oslo. De kommer nå til å strømme en del av disse direkte på sine nettsider.

E-BOKPLAKATER
På ressurssiden finner dere e-bokplakater med lesetips for barn, ungdom og voksne som kan skrives ut og henges opp på egnede steder til inspirasjon.