Desember 2017


OPPSUMMERING AV BIBLIOTEKSJEFMØTET – VIKTIGE DATOER MM
1. Vi går videre med prosjektsøknad «Bibliotek som kunnskapsaktør». Dokumentasjon for prosjektet på egen plass på Ressursside for bibliotekene i Troms.
2. Biblioteksjefmøter 2018: 16. og 17. april og 16. og 17. oktober.
3. Det blir felles kampanjer i 2018 som i 2017. Alle markerer som det passer best hos dem.
4. Lyd-/bildeseminar. Vi må kunne bruke Skype for Business. Møtene må være forutsigbare med henhold til tidspunkt og deltakere.Gjennomføring forutsetter engasjement/behov fra kommunene. Fylkesbiblioteket kommer tilbake med et forslag for gjennomføring.

KVENSK BIBLIOTEKTJENESTE
Finnmark fylkesbibliotek lanserte i juni nettstedet Kvensk bibliotektjeneste. Nettstedet er tospråklig. Det er også mulig å abonnere på nyhetsbrev.

SEMINAR FOR «TROMSUNGDOM LESER»24. JANUAR – Hold av datoen!
Det faglige seminaret i «Tromsungdom leser» blir arrangert i Tromsø onsdag 24. januar. Til seminaret inviteres ansatte i folkebibliotekene, skolebibliotekarer, bokpratere og lærere. Program er under utvikling og invitasjon sendes ut når det er klart.

ÅPNE SEMINAR OM SØKNADSSKRIVING OG PROSJEKTARBEID
Troms fylkeskommune og Rom for kultur inviterer til regionale seminarer flere steder i fylket rett over i det nye året. Oversikten over de ulike møtene finnes på kalenderen til Rom for kultur

KULTURKONFERANSE
Troms fylkeskommune vil arrangere en kulturkonferanse for kommunene 21. og 22. mars 2018 i Tromsø.  Kommuneledelsen og kommunalt ansatte med ansvar for kultur blir invitert. Foreløpig tema for konferansen: Fylkeskommunen som samfunnsutvikler på kulturfeltet i samhandling med kommunene. Nærmere program kommer seinere.                

SOMMERLES 2018
Det blir Sommerles for bibliotekene i Troms i 2018. I Troms deltar kommunene Harstad, Torsken, Tromsø, Målselv, Skånland, Bardu og Lenvik. Påmeldingsfristen gikk ut 1.12.17.

METADATA
Bokbasen informerte på Bibliotek-Norge-lista at de i tillegg til å levere gratis metadata for norske og oversatte utgivelser, også selger tilleggsdata. Prisen er 499,- pr måned. Vi har fått tilbud om rimeligere pris hvis alle folkebibliotekene i Troms abonnerer på disse. Meld interesse til tanmayo.olsen@tromsfylke.no

INNKJØP FRA DET FLERSPRÅKLIGE BIBLIOTEK
Det flerspråklige bibliotek har åpnet nettbutikken for felleskjøpsbestillinger for 2018. For å kjøpe mediepakker på de forskjellige språkene, må man kjøpe 20 titler eller mer. Prisen pr tittel varierer mellom 150 – 200 kr. Hvis det er ønske om å kjøpe et færre antall titler, kan dere melde dette til tanmayo.olsen@tromsfylke.no innen 15.1.18. Oppgi antall titler pr språk og kategori i prioritert rekkefølge. Vi kan da bestille bokpakker og fordele til dere. En forutsetning er at vi når det antallet vi må bestille for hvert språk.

UTLÅNSSYSTEM FOR E-BØKER
Ny innkjøps- og utlånsmodell  for e-bøker trer i kraft 1.1.18. Det betyr at vi må bytte utlånssystem. Det er ikke avklart hvilket system det blir, men vi jobber for å få det på plass så snart som mulig. Inntil da er det mulig å låne e-bøker i BS Weblån, men vi vil ikke kunne kjøpe nye. 

RESSURSNUMMER
I disse budsjett og faktureringstider har vi behov for en referanser eller et ressursnummer som identifiserer dere som mottakere i kommunenes økonomisystem. Vi vil be om at dere sender dette til oss. Bruk e-postadresse: linda.m.tindholm@tromsfylke.no. 

IBBY
Vi ber om at dere sender oversikt over antall deltagere på årets IBBY-foredrag. Fra de av dere som fulgte, eller hadde deltagere, på streamingen vil vi gjerne ha tilbakemeldinger på hvordan den fungerte. Send e-post til: linda.m.tindholm@tromsfylke.no

VI ØNSKER DERE ALLE EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!
MED VENNLIG HILSEN OSS PÅ FYLKESBIBLIOTEKET