August 2017


BIBLIOTEKSJEFMØTE I NOVEMBER
Biblioteksjefmøtet er 15. og 16. november, noe som gir en gylden mulighet til å fortsette rett på Ordkalotten etterpå. Møtet vil ha tre temaer: Biblioteket som kunnskapsaktør, felles planlegging av 2018 og Ordkalotten og forfattersentrums bransjeseminar, blant annet om litteraturens plass i kulturpolitikken/den nordnorske litteraturstrategien. Invitasjon med mer informasjon kommer.

IKOMP – FORBEREDELSE TIL BIBLIOTEKSJEFMØTET
Som en del av forberedelsene til å diskutere bibliotekets rolle som kunnskapsaktør bør alle gjennomgå nettkurset iKomp før møtet. Vi vil møte dere på lyd/bilde for å snakke om de enkelte modulene.

MØTER PÅ LYD/BILDE
Vi vil prøve en ny måte å møtes på og setter opp faste møtetider hver uke på lyd/bilde hvor alle bibliotekene er invitert.

  • Tirsdag 14.00 – 15.00 i partallsuker med oppstart 19. september
  • Torsdag 10.00 – 11.30 i oddetallsuker med oppstart 28. september

Det vil være ulike tema, og det første vi starter med er iKomp og bibliotekenes nettsider. Vi tar imot innspill til andre tema og tilbakemelding på om tidspunktene er helt umulige. Meld også fra hvis tilgang til lyd/bilde-studio er vanskelig og Skype eller Hangouts er bedre. Meld dere på de enkelte datoene til trine.mellem@tromsfylke.no

SEMINAR – DIGITAL KOMPETANSEHEVING
Som en oppfølging av vårens kurs i digital kompetanseheving arrangerer vi et seminar på Fylkeshuset i Tromsø tirsdag 10. oktober.  Det blir oppstart av nettkurset 23offentligeting, foredrag om veiledning av voksne og informasjon om ny personvernlov. Hold av datoen, mer informasjon kommer i vår kalender.

TILBUD OM UTSTILLING OM FORFATTEREN IDAR KRISTIANSEN
Utstillingen har vært vist på Senter for nordlige folk og skal vises på Halti kvenkultursenter i Nordreisa fra 2. september. Fra januar 2018 tilbyr vi den til bibliotek i Troms. Les om utstillingen på ressurssiden.

IBBY
IBBY barnebokforum vil bli arrangert i Tromsø 7. desember, på Finnsnes 8. desember og i Harstad 11. desember. Sted og dato for IBBY i Nord-Troms kommer. Det blir presentasjon av billedbøker, barnebøker, sakprosa og samisk litteratur i tillegg til et formidlingsforedrag v/ Siri Morland.

FORMIDLING I FOLKEBIBLIOTEK – AKTIVITET 2017
Oversikt over høstens arrangementer ligger på ressurssiden. Endringer kan forekomme.

FORANKRING AV BIBLIOTEKPLANEN I KOMMUNESTYRET
Vi ønsker å ha møter med regionene i løpet av høsten med tema forankring av bibliotekplanen i kommunene. Agenda for møtene er å gå igjennom forslag til saksfremlegg og snakke om hvordan man kan kjøre saka lokalt. Se utkast til saksframlegg på google disc.

STUDIETILBUD
Hva med å ta et nettstudium i samtidslitteratur for barn og unge?  Eller videreutdanning i pedagogikk og veiledning for bibliotekarer? Det er ledige plasser på begge studiene.

E-BOKPLAKATER
På ressurssiden finner dere nå e-bokplakater med lesetips for barn, ungdom og voksne som kan skrives ut og henges opp på egnede steder til inspirasjon.