April 2017


HUSK Å MELDE DERE PÅ BIBLIOTEKSJEFMØTET 31. MAI OG 1. JUNI
Vi minner om at påmeldingsfristen til vårens biblioteksjefmøte er fredag 28. april. Informasjon om påmelding og program.

TILBAKEMELDING OM ARRANGEMENT PÅ VERDENS BOKDAG
Hvordan har dere markert dagen? Hvordan var oppmøtet? Gikk det som planlagt? Vi vil gjerne ha en kort oppsummering fra dere om hvordan dere gjennomførte markering av verdens bokdag. Oppsummeringen sendes til linda.m.tindholm@tromsfylke.no. Her har vi samlet medieoppslag fra markeringen.

UTSTILLING OM IDAR KRISTIANSEN
Idar Kristiansen var lærer, forfatter, lyriker, journalist og kunstner fra Kåfjord. «Mitt liv er en serie anekdoter, sammensatt av en rekke små hendelser», sa Idar Kristiansen. Med utgangspunkt i dette har Senter for nordlige folk, Troms fylkesbibliotek, Nord-Troms museum og Halti kvenkultursenter samarbeidet om en utstilling som har sett nærmere på Kristiansen kunstnerliv og mangesidige talenter. Utstillingen åpner på Senter for nordlige folk 6. mai med åpningstale av fylkesråd Willy Ørnebakk, musikalske innslag, foredrag med John Gustavsen og Kaisa Maliniemi og visning av filmer som Ørjan Bertelsen har laget til Kristiansens tekster.  Informasjon om utstillingen og program for åpningen

HAR DU HUSKET Å LEVERE ÅRSMELDING FOR 2016?
Er bibliotekets årsmelding for 2016 klar? Send den til oss så legger vi den ut på ressurssiden til informasjon og inspirasjon for andre. Se tidligere årsmeldinger.

OPPUSSING AV RESSURSIDENE
Vi jobber for tiden med ressurssidene for å gjøre dem mer aktuelle. Det kan være at enkelte lenker ikke fungerer lengre eller at dere ikke finner innholdet der det lå tidligere. Gi tilbakemelding hvis dere savner noe.

LITTERATURHUSPROSJEKTET
Prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus er nå avsluttet. Oppsummering og rapport kommer i neste nyhetsbrev. 

E-BOKPLAKATER
På ressurssiden finner dere e-bokplakater med lesetips for barn, ungdom og voksne som kan skrives ut og henges opp på egnede steder til inspirasjon.