September 2016

september-2016-fylkesbiblioteket-informererNY TIDSPLAN FOR REGIONAL BIBLIOTEKPLAN FOR TROMS
Skriveprosessen har tatt noe lengre tid enn planlagt og vi vil forsikre oss om at det vi leverer fra oss er så gjennomarbeidet og forankret som overhodet mulig. Vi forlenger derfor prosessen slik at vi sender saken til fylkestinget i mars 2017, i stedet for desember 2016. Da får vi bedre tid til å ferdigstille høringsnotatet og kan ta flere runder sammen med dere før det sendes ut senest 1. november 2016 med høringsfrist 1. februar 2017.

MØTEPLASS FOR KUNNSKAP OG LITTERÆRE OPPLEVELSER
Fylkesbiblioteket søker Nasjonalbiblioteket, på vegne av folkebibliotekene i Troms, om arenamidler til aktiviteter i folkebibliotekene i 2017. Søknaden er forankret i utkastet til Regional bibliotekplan for Troms og Strategi for litteratur i Nord-Norge. Det søkes støtte til foredrag, forfattermøter, lesesirkler og høytlesing. Det stilles krav om egenfinansiering for å kunne få innvilget søknaden. Alle bibliotekene er inkludert i søknaden, ingen har reservert seg mot dette.

HAR DERE EN BUDSJETTPOST FOR ARRANGEMENT?
Skal «Lov om folkebibliotek» følges, er arrangement ett av tiltakene som skal til og det bør gjenspeiles i budsjettet. Hvor stor den skal være avhenger av økonomien, men det er viktig at posten opprettes. Mer informasjon og eksempel på kostnader.
Asbjørn Jaklin skal til Nordreisa 3. oktober med boka «Brent jord» og fylkesbiblioteket har søkt Fritt ord om midler til en turne om tvangsevakueringa i Troms og Finnmark.

VI ØNSKER FORSLAG TIL FORFATTERE I DKS
1. november er frist for å melde inn produksjoner til DKS. Hvilke forfattere ønsker dere ut i skolen? Kriteriene er først og fremst kvalitet og i denne gangen er samejubileet og Finland satsingsområder. Send forslag til Trine Mellem så fort som mulig.

NY BIBLIOTEKSJEF I KVÆFJORD
Vi ønsker Hege Jasmin Andersen velkommen som ny biblioteksjef i Kvæfjord og takker samtidig Helga Amdahl Stensen for flott innsats i 21 år.

MASTERGRADSOPPGAVE I NORDISK LITTERATUR
Guro Nesse, tidligere rådgiver hos oss, har skrevet mastergradsoppgave om bestselgere i bokhandel og bibliotek. Oppgaven kan leses i Munin, universitetets åpne base over mastergradsoppgaver og doktorgradsavhandlinger.

E-BOKPLAKATER
På ressurssiden finner dere e-bokplakater med lesetips for barn, ungdom og voksne som kan skrives ut og henges opp på egnede steder til inspirasjon.

ARRANGEMENTER
I arrangementskalenderen finner dere oversikt over alle arrangement i regi av fylkesbiblioteket, aktuelle nasjonale arrangement og ting som skjer i folkebibliotekene. Send oss oversikt over hva som skjer i ditt bibliotek så legger vi det ut. Merk at denne kalenderen er for bibliotekansatte, informasjon til publikum bør legges i kalenderen på egne nettsider.