Oktober 2016

oktober-2016-fylkesbiblioteket-informerer


SAKER TIL BIBLIOTEKSJEFMØTET
Vi minner om muligheten for å melde inn saker dere ønsker å diskutere med kollegiet eller spørsmål dere vil ha avklart til Åpen post på biblioteksjefmøtet. Frist for innmelding til linda.m.tindholm@tromsfylke.no er 14. november.

Ettersom vi skal lage et felles årshjul sammen ber vi om at dere tar med oversikt over planer for 2017 og begynnelsen av 2018. Husk dato dersom det er avklart allerede.

LITTERATURHUSPROSJEKTET
Det er stor aktivitet i prosjektet for tiden, blant annet med deltakelse på litteraturfestivaler. Åse Hansen, Lyngen og Tor Holmstad, Harstad deltok på Ordkalotten i oktober. Tor Holmstad skal også sammen med Gunn-Lill Johansen, Nordreisa besøke Finnmark internasjonale litteraturfestival i november. Det har vært prøvd ut lesesirkel på lyd/bilde og her kan dere lese søknaden som ble sendt til Nasjonalbiblioteket om arenamidler til aktivitet og til Fritt ord om formidling av tvangsevakuering.

MIDLER TIL DIGITAL KOMPETANSE
Troms fylkesbibliotek har søkt midler til kurs i digital kompetanse i folkebibliotek i Troms. I mange kommuner i Troms er det ikke mulig å henvende seg fysisk til en del offentlige institusjoner som bankfilial, post, NAV-kontor og skattekontor. Vi ønsker at ansatte i bibliotek skal bli i stand til å veilede og holde kurs for publikum i bruk av institusjonenes publikumstjenester. Kursene er tenkt gjennomført i samarbeid med representanter fra de nevnte institusjonene.  Midlene er utlyst av KMD for å støtte opp om målet i Digidel-programmet.

PRESENTASJON AV DIGITALE RESSURSER PÅ BIBLIOTEKETS NETTSIDER
Vi syns det er viktig at alle bibliotekene presenterer de digitale tilbudene på sine nettsider. Slik er det gjort hos Bardu og de andre bibliotekene som har valgt å være med på vår felles nettsideløsning. Kan det være en inspirasjon til dere andre?

SKJERVØY FOLKEBIBLIOTEK 175 ÅR
Skjervøy folkebibliotek er 175 år og dette skal markeres med stor feiring i uke 46.  Det blir presentasjon av digitale tjenester, eventyrstund, hyllevandring og mere til. Se hele programmet og les om bibliotekets historie på bibliotekets nettsider.

MØTE MED NYE BIBLIOTEKSJEFER
Fylkesbiblioteket inviterte de sist tilsatte biblioteksjefene Sigrid Merethe Hanssen, Dyrøy, Ingvild Johansen, Ibestad, Hege Jasmin Andersen, Kvæfjord, vikar Monica Hansen, Gratangen, Elisabeth Solheim Hageseter, Karlsøy og Åse Hansen, Lyngen til møte i høst. Program for møtet.

UPRISEN 2017
I fjor vant vår egen Tore Nordeng Uprisen med boka #alfahann. Arbeidet med årets kåring er i gang og vi har mottatt informasjon om prisen og presentasjon av aktuelle titler som vi i disse dager sender ut til dere. Kan dere formidle til skolene?

E-BOKPLAKATER
På ressurssiden finner dere e-bokplakater med lesetips for barn, ungdom og voksne som kan skrives ut og henges opp på egnede steder til inspirasjon.

ARRANGEMENTER
I arrangementskalenderen finner dere oversikt over alle arrangement i regi av fylkesbiblioteket, aktuelle nasjonale arrangement og ting som skjer i folkebibliotekene. Send oss oversikt over hva som skjer i ditt bibliotek så legger vi det ut. Merk at denne kalenderen er for bibliotekansatte, informasjon til publikum bør legges i kalenderen på egne nettsider.