November 2016

november-2016-fylkesbiblioteket-informerer

AVSLUTNINGSSEMINAR FOR LITTERATURHUSPROSJEKTET
Seminaret holdes på fylkeshuset i Tromsø 25. januar og varer fra kl. 10.30 til kl. 15.50. På seminaret skal vi oppsummere hva som er blitt gjort, presentere erfaringer og snakke om hva som bør og kan videreføres. Det er viktig at så mange som mulig deltar i denne debatten. Sett av dagen allerede nå! Påmelding sendes ut første uka i 2017.

SEMINAR I FORBINDELSE MED TROMSUNGDOM LESER
Det årlige seminaret for bibliotekarer, bokpratere, skolebibliotekarer og lærere blir i Tromsø torsdag 26. januar. Program og påmelding kommer i januar.

REGIONAL BIBLIOTEKPLAN 2017 – 2028 PÅ HØRING
Planen blir sendt ut i uke 49 med høringsfrist 1. februar 2017. Takk for alle innspill og for arbeidet dere har lagt ned så langt. Vi oppfordrer dere til å lese bibliotekplanen godt og diskutere den. Sammen i regionene og hjemme i hver kommune, sammen med medarbeidere og administrativ og politisk ledelse. Og levere høringssvar!

LITTERATURHUSPROSJEKTET PÅ LITTERATURFESTIVAL I FINNMARK
Her finner dere rapporten som Gunn-Lill Johansen skrev etter å ha deltatt på Finnmark internasjonale litteraturfestival.  Og på siden Etter arrangement kan dere lese om årets siste arrangement og alle de andre arrangementene i regi av prosjektet. Her er det mye god lesing og nyttige tips.

PRESSREADER – ENDRET INNHOLD + INFORMASJONSMATERIELL
De norske avisene som er tilsluttet Amedia har foreløpig bestemt at de ikke vil presentere sine aviser i PressReader fra og med 8/11-16. Derfor er flere norske aviser ikke tilgjengelige fra og med den datoen. I informasjon fra PressReader sier de at det pågår forhandlinger med Amedia og at de vil holde oss informert om endringer.
– Vi har laget brosjyrer og bokmerker med informasjon om PressReader. Disse vil bli sendt ut til folkebibliotekene i Troms før jul.

MELD DERE PÅ SYSTEMLEVERANDØRENES E-POSTLISTER
Både Mikromarc og Bibliofil har e-postlister hvor systemleverandørene poster viktig informasjon og brukerne kan stille spørsmål og diskutere. Vi oppfordrer dere sterkt til å melde dere på disse listene spesielt fordi det nå skjer endringene i systemene i forbindelse med overgang til nytt biblioteksøk.

NYHETSBREV FRA BIBLIOTEKENES HUS
Tipser dere om å abonnere på nyhetsbrev fra Bibliotekenes Hus. Da får dere nyttig informasjon fra Biblioteksentralen, BS Undervisning, Bibliotekenes IT-senter, BS Eurobib og Norsk bibliotektransport i et og samme brev.

KONTAKTPERSON FOR MIKROMARC
Trine Strømslid på Målselv bibliotek sitter i Mikromarc brukerstyre. Hvis dere har ønsker for utvikling av systemet, eller støter på problemer av noe slag kan hun kontaktes.

DET FLERSRÅKLIGE BIBLIOTEK STENGER I FORBINDELSE MED FLYTTING
DFB flytter til Nasjonalbiblioteket 1. januar 2017 og stenger for utlån av materiale til 1. mai 2017. Samlingen skal flyttes til automatlageret i Mo i Rana, og vil etter åpning lånes ut derfra.Vil dere ha tilsendt nye bokpakker før tjenesten stenger, er tiden inne for å bestille nytt nå. På nettsidene til Det flerspråklige bibliotek finner dere informasjon om bestillingsfrister og påmelding til morsmålsdagen 21. februar.
Vi minner om at Stavanger bibliotek har bøker på 55 språk som kan lånes via fjernlån eller direkte på e-post til Aud Jorunn Aamot.

E-BOKPLAKATER
På ressurssiden finner dere e-bokplakater med lesetips for barn, ungdom og voksne som kan skrives ut og henges opp på egnede steder til inspirasjon.

ARRANGEMENTER
I arrangementskalenderen finner dere oversikt over alle arrangement i regi av fylkesbiblioteket, aktuelle nasjonale arrangement og ting som skjer i folkebibliotekene. Send oss oversikt over hva som skjer i ditt bibliotek så legger vi det ut. Merk at målgruppen for denne kalenderen er bibliotekansatte, informasjon til publikum bør legges i kalenderen på egne nettsider.