Mars 2016

Mars 2016 Fylkesbiblioteket informerer

MELD DERE PÅ LES FOR SVINGENDE
Lesekampanjen Les for svingende tilbys også i år. Vil ditt bibliotek være med? Fristen for å bestille materiell er satt til 2. mai 2016. Alt dere trenger å vite står på våre nettsider.

REGIONAL BIBLIOTEKPLAN – VÅRENS VAKRESTE EVENTYR?
Hovedfokus i planarbeidet utover våren er arbeidsgruppeseminarene med disse temaene: April: Kunnskap og læring, mai: Litteratur og kultur og juni: Møteplass og arena. Det vil være mange muligheter til å delta i planarbeidet, og vi håper dere benytter dere av disse!

Vi ønsker en åpen og inkluderende prosess og vil ha en «plattform» tilgjengelig på nett hvor man kan komme med innspill, kommentarer og spørsmål etter hvert som arbeidet går fremover. Følg med og meld deg på – husk at dette er vår felles plan!  Ta gjerne kontakt med Marit A. Somby hvis du har innspill eller spørsmål.

LANSERING AV NYE NETTSIDER
Nå kan vi gratulere Skjervøy bibliotek som førstemann ut med ny nettside www.skjervoybibliotek.no! Resten av bibliotekene følger etter så snart vi har mottatt signerte avtaler og dere har fått nok innhold til å lansere. Vi satser på en felles markering i løpet av april.

REVIDERT STATISTIKK FOR 2016
Vi minner om at dere nå må begynne å telle arrangementer etter de nye retningslinjene. Revisjonen gjelder hvilke arrangementstyper som skal telles og hvordan.  Veiledning og nytt statistikk-skjema finnes på Nasjonalbibliotekets nettside. Det er planlagt et møte i Nasjonalbiblioteket for arbeidsgruppen som deltok i revideringen av folkebibliotekstatistikken i juni. Kommentarer og spørsmål til endringene kan gjerne rettes til Jannicke Røgler som er leder av SAMSTAT.

SKOLEBIBLIOTEKTSTATISTIKK 2015

  • Frist for innrapportering av statistikk for grunnskolene er 11. april og for skoleadministrasjonen 4. mai. Hvis skolene har spørsmål dere ikke kan svare på, for eksempel brukernavn og passord, be dem ta kontakt med Aud Tåga på fylkesbiblioteket.
  • Frist for innrapportering av statistikk for videregående skoler er 13. april.

NETTVERKSMØTE FOR DKS I APRIL
19.-20. april holdes et møte for de ansvarlige i kommunene og de videregående skolene som jobber med Den kulturelle skolesekken i Troms. På møtet skal fylkesbiblioteket snakke om viktigheten av litteratur i skolesekken. Her vil vi også fokusere på biblioteket som en viktig arena for DKS-produksjoner og litteraturformidling. Foredraget blir lagt ut på ressurssidene i etterkant av møtet 19. april.

LITTERATURHUSPROSJEKTET VELGER SEG APRIL
Les om hva som skjer i april og se milepælsplanen fram til avslutning av prosjektet.

ARRANGEMENTER
I arrangementskalenderen finner dere oversikt over alle arrangement i regi av fylkesbiblioteket, aktuelle nasjonale arrangement og ting som skjer i flere av folkebibliotekene. Send oss gjerne oversikt over hva som skjer i ditt bibliotek så legger vi det inn i kalenderen.