Mai 2016

Mai 2016 Fylkesbiblioteket informererNYE NETTSIDER
Det er nå 11 bibliotek som har tatt i bruk de nye nettsidene. Vi håper på enda flere før fylkesråd for helse, kultur og næring Willy Ørnebakk foretar den offisielle lanseringen på Kvæfjord bibliotek 9. juni.

OM E-BØKER OG E-LYDBØKER
2. mai presenterte Nasjonalbiblioteket sin anbefaling til ny modell for innkjøp og utlån av e-bøker i norske folkebibliotek. Fylkesbiblioteksjefkollegiet ser en del utfordringer med modellen og har sendt denne uttalelsen til Nasjonalbiblioteket

Biblioteksentralen avviklet i fjor sommer salget av e-lydbøker til norske folkebibliotek, og de fire titlene vi kjøpte som en prøveordning, er fjernet fra E-lån Troms.  Vi har derfor ikke e-lydbøker til utlån i E-lån Troms.

SETT DEMENS PÅ DAGSORDEN
Nasjonalforeningen for folkehelsen inviterer landets biblioteker til å sette demens på dagsorden i forbindelse med Den internasjonale Alzheimerdagen 21. september og Demensaksjonen 19. – 25. september.   300 lokallag over hele landet vil i perioden ha åpne informasjonsmøter, stands og lignende hvor temaet er demens. Sjekk om din kommune har lokallag som biblioteket kan samarbeide med. Gratis informasjonsmateriell kan bestilles i foreningens nettbutikk. Kontakt Sissel Waagaard eller ring 23 12 00 00 hvis dere har spørsmål.

MARKEDSFØRING AV IDUNN.NO
Det er sendt ut markedsføringsmateriell for Idunn.no til alle folkebibliotekene. Sjekk ut de forskjellige tidsskriftene og søkemulighetene her.

OPPLÆRINGSKURS PÅ DIGIDEL.NO
Vi minner om at det ligger mange gode opplæringsressurser på digidel.no. Korte kurs hvor man kan lære å bruke nettbrett, datamaskin, internett, digital postkasse, MinId og mye mer.

BLOGGEN SASBIB.NO
Vi vil tipse om bloggen sasbib.no som er et ledd i prosjektet Hvordan 1+1+1 = mer enn tre, som skal hjelpe bibliotekene i Andebu, Sandefjord og Stokke i prosessen med å danne et nytt bibliotek i nye Sandefjord kommune. Her kan det være gode erfaringer å hente med tanke på mulige kommunesammenslåinger.

ARRANGEMENTER
Se oversikt over arrangementer på bibliotekene i fylket på vår arrangementskalender. Kom gjerne med tips til arrangementer som kan legges inn her.