Juni 2016

Juni 2016 Fylkesbiblioteket informerer

BIBLIOTEKSJEFMØTET
Vi håper å se så mange som mulig av biblioteklederne på Sommarøy Arctic Hotel 30. november –1. desember. Et av temaene blir bibliotekplanen med felles årshjul for 2017, utviklingstiltak og kompetanseheving. Det vil også bli faglig påfyll, mer informasjon kommer over sommeren.

REGIONAL BIBLIOTEKPLAN
Vårens planarbeid er ferdig og sommeren er plutselig her.  Skrivingen er i gang og vi har som mål at planen skal sendes på høring i midten av september med høringsfrist 31. oktober.  Før den tid og særlig i august og begynnelsen av september vil vi arbeide intenst med å skrive ferdig planforslaget og ønsker at dere alle melder dere på og blir med i arbeidet. Les mer om arbeidet og hvordan dere kan delta på våre nettsider.

BIBLIOTEKNETTSIDENE ER OFFISIELT LANSERT
Fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk, markerte 9. juni på Kvæfjord bibliotek at 15 bibliotek har fått nye nettsider. Les mer og se hvilke bibliotek som har fått nye nettsider på våre ressurssider.
Det er lagt til to nye funksjoner i løsningen: Lenke til innlogging nederst på forsiden og mulighet for å kopiere arrangement som skjer flere ganger så man slipper å skrive inn alt flere ganger.

EN NORDNORSK LITTERATURSTRATEGI
Fylkesbiblioteket samarbeider med Nordland og Finnmark fylkesbibliotek om å lage en nordnorsk litteraturstrategi som har som mål å øke produksjon og formidling av nordnorsk litteratur. Strategien skal etter planen være klar i løpet av høsten og vedtas av landsdelsrådet for kultur. Strategien er en oppfølging av kulturkonferansen om litteraturpolitikk som ble holdt i oktober 2014.

SAMISKE LITTERATURDAGER PÅ SAMETINGET
Sametinget arrangerer litteraturdager 20. og 21. september. Informasjon og påmelding ligger på Sametingets nettsider.

PRESS READER – EN AVIS- OG MAGASINPORTAL MED OVER 5000 TITLER PÅ MER ENN 60 SPRÅK
Troms fylkesbibliotek har kjøpt tilgang til PressReader for folkebibliotekene i Troms. Vi ber dere om å sette dere inn i tjenesten og anbefale den til innbyggerne. Vi ber også om at dere sender oss spørsmål og tilbakemeldinger om tjenesten. Det vil gi oss bedre grunnlag for en grundigere gjennomgang vi skal ha av PressReader. Dette vil sannsynligvis foregå på lyd/bilde onsdag 24. august. Mer informasjon og innføring i portalen finnes på våre nettsider.

LITTERATURPROGRAM PÅ RIDDU-FESTIVALEN
Mimie Märak, Niillas Holmberg og Sarakka Gaup møtes for å diskutere hvilken innvirkning poesien har på dagens samiske samfunn og dens forhold til naturen. Diskusjonen blir ledet av Máret Anne Sara. Det blir også lansering av bildeboken «Ravnenes kamp» av Aino Hivand. Se hele programmet på riddu.no.

IBBY BARNEBOKFORUM
IBBY barnebokforum arrangeres i uke 49. Torsdag 8. desember i Tromsø og fredag 9. desember enten i Bardu, Målselv eller Lenvik. Det planlegges også lyd-/bildeoverføring fra Oslo 29. november. Datoen kan bli endret. Andre bibliotek i fylket som ønsker arrangement eller vil være med på lyd-/bildeoverføring må ta kontakt med Linda Tindholm på fylkesbiblioteket. Mer informasjon finnes på våre nettsider.

STATISTIKKSAKA I FYLKESTINGET
Fylkestinget behandlet saken Folkebibliotek i Troms 2015 – status og utfordringer i sitt møte 14. juni og gjorde følgende vedtak:

  1. E-bøker er et distriktsvennlig og miljøvennlig tilbud i bibliotek som bør styrkes og utvides, ikke begrenses og byråkratiseres.
  2. Kommunene i Troms oppfordres til å se hele bredden i bibliotekenes samfunnsoppdrag, både kunnskap, kultur, demokrati, integrering og lokal møteplass, når de tildeler ressurser til bibliotektjenesten.
  3. Fylkestinget vil rose UIT Norges arktiske universitet for arbeidet de gjør for Open Access.

SOMMERSTENGT BIBLIOTEK?
Vi minner om at dere har anledning til å legge inn informasjon om sommerstengt i Base Bibliotek ved å fylle ut feltene: Stengt fra … og Stengt til … Meldingen om stengt vil fjernes automatisk når vi kommer til datoen for ‘Stengt til’.

E-BOKPLAKATER
På ressurssiden finner dere nå e-bokplakater med lesetips for barn, ungdom og voksne som kan skrives ut og henges opp på egnede steder til inspirasjon.

ARRANGEMENTER
I arrangementskalenderen finner dere oversikt over alle arrangement i regi av fylkesbiblioteket, aktuelle nasjonale arrangement og ting som skjer i f folkebibliotekene. Send oss oversikt over hva som skjer i ditt bibliotek så legger vi det inn i kalenderen.