Januar 2016

Januar 2016 Fylkesbiblioteket informerer


VI GRATULERER BERG FOLKEBIBLIOTEK MED PRISEN ÅRETS BIBLIOTEK 2015!
Vi gratulerer også Brita Esaiassen ved Berg folkebibliotek og biblioteket ved Senja videregående skole, skolested Finnfjordbotn med nominasjon til Bibliotekprisen for Nord-Norge som NBF region Nord-Norge deler ut under det 75. norske bibliotekmøtet. Les nominasjon på nettsidene til NBF region Nord-Norge.

NY MAL FOR NYHETSBREVET
For å gjøre det mer oversiktlig har vi omstrukturert nyhetsbrevet. Informasjon om kurs, seminar og andre arrangementet som krever påmelding kommer først. Så kommer tilbud som forfatterbesøk, bokpresentasjoner og annet og tilslutt finner dere rein informasjon.

PLANLEGGING AV 2016
I nyhetsbrevet for desember meldte vi at vi ville holde biblioteksjefmøte i mai. Etter å ha sett nærmere på 2016 har vi bestemt oss for at november (uke 48) passer bedre. Gi tilbakemelding hvis dette ikke passer for dere.

MELD DERE PÅ
Oria: Hold av tirsdag 16. februar, og bestill lyd/bilde-rom til denne datoen. Da får vi en gjennomgang av Oria på lyd/bilde som Universitetsbiblioteket i Tromsø kjører for oss. Nærmere informasjon kommer.
Regional bibliotekplan Vi ønsker å møte så mange som mulig og håper dere benytter sjansen til å være med på planprosessen – hver stemme er viktig for oss i arbeidet vi sammen skal gjennomføre i året som kommer.  Det er sendt ut invitasjon til kommunene og vi oppfordrer dere til å invitere med dere viktige aktører til oppstartsseminar og regionale høringsmøter!

Planprogrammet er sendt på høring og som en kick-off for bibliotekplanarbeidet inviterer vi til faglig oppstartsseminar i Tromsø 18. februar 2016. Se program og mer informasjon.
Vi inviterer også til regionale høringsmøter med informasjon om planprosessen, innspill, spørsmål og kommentarer fra deltakerne, utfordringer og styrker, satsningsområder og hvordan jobbe godt sammen videre med planutformingen.

  • OlderdalenOnsdag 2. mars 2016 10.00-14.00
  • FinnsnesFredag 4. mars 2016 10.00-14.00
  • TromsøMandag 7. mars 2016 12.00-15.00
  • HarstadOnsdag 16. mars 2016 10.30-14.30

Påmeldingsfrist til de regionale høringsmøtene er 5. februar.

E-BOKPLAKATER FEBRUAR
E-bokplakaten med anbefalinger for februar finner dere som vanlig på ressurssiden. Denne måneden er det plakater både for ungdomsbøker og voksenbøker.

ARRANGEMENTER
I arrangementskalenderen finner dere oversikt over alle arrangement i regi av prosjektet Folkebibliotek  som litteraturhus.
Program og flere arrangement ligger i vår aktivitetskalender. Kom gjerne med tips til arrangementer som kan legges inn her.

NY BIBLIOTEKSJEF I DYRØY
Vi ønsker Sigrid Merete Hansen velkommen som ny biblioteksjef i Dyrøy.

SØKNADSFRIST TIL PROSJEKTMIDLER
Husk søknadsfrist til prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket 19. februar.  Informasjon og søknadsskjema på NB sine sider.

Tildelingsbrev til utviklingsmidlene fra NB blir sendt ut denne uka.

TA MED LEDERNE PÅ BIBLIOTEKSMØTE
Vi oppfordrer dere til å invitere med lederne til bibliotekmøtet i Tromsø. Bibliotekmøtet er den største møteplassen for bibliotek og de som jobber for bibliotek. Se fullstendig program.

NASJONALBIBLIOTEKETS (NB) STRATEGISKE RÅD
Rådet hadde sitt første møte 26.november. Se referat for detaljer. Legg spesielt merke til informasjon om status for arbeidet med Biblioteksøk og metadata (pkt 5). Neste møte i rådet er 8.mars. Saksliste blir lagt ut på våre ressurssider