Februar 2016

Februar 2016 Fylkesbiblioteket informerer


MELD DERE PÅ
Høringsmøter – regional bibliotekplan. Klikk på lenkene for mer informasjon.
2. mars: Nord-Troms – Olderdalen. Mulighet for å delta via lyd/bilde. Påmeldingsfrist 29. februar.
4. mars: Midt-Troms – Finnsnes. Påmeldingsfrist 29. februar.
7. mars: Tromsø og omegn – Tromsø. Påmeldingsfrist 3.mars.
16. mars: Sør-Troms – Harstad. Påmeldingsfrist 11. mars.

SEND INN ÅRSMELDINGER
Vi ønsker fortsatt å legge ut årsmeldinger fra dere på våre nettsider. Vi har allerede lagt ut den første for 2015 og håper på å motta årsmeldinger fra resten av dere framover.

LESER SØKER BOK
* Roll-up for rekruttering av leseombud på turné. Det er fortsatt mange av bok til alle-bibliotekene som ikke har hatt roll-upen på besøk. Det er enda ikke for sent, se mer informasjon på ressurssiden.
* Husk å fylle ut rapport for 2015. Dette er viktig for å få dokumentert aktiviteten selv om dere ikke har leseombud eller har gjort noe spesielt i 2015.

BIBLIOTEKSTATISTIKKEN
Nasjonalbiblioteket har sendt ut brev med brukernavn og passord for rapportering av statistikk for 2015. Statistikksystemet åpnes for registrering i uke 8.

LANSERING AV NYE NETTSIDER 1. APRIL
Vi er optimistiske og satser på at nettsidene lanseres etter planen 1. april. Arbeidet med å fylle innhold er i full gang ute i fylket, men vi ser at det gjenstår litt noen steder. Ikke nøl med å ta kontakt med Trine eller Linda hvis dere trenger hjelp! Guro har fått andre arbeidsoppgaver og Trine har overtatt hennes oppgaver med nettsidene.

METADATA
Nasjonalbiblioteket har mottatt tilbud fra to leverandører og er i sluttfasen av anbudsprosessen. Endelig valg av leverandør vil skje i starten av mars, noe som betyr at metadataleveransen kan starte i løpet av slutten av mars/starten av april. Leveranse av slike metadata fra Bokbasen og Biblioteksentralen fortsetter inntil videre på ordinær måte, og Nasjonalbiblioteket vil dekke regningen for leveransen inntil leverandør er valgt.

LITTERATURHUSPROSJEKTET
Etter å ha deltatt på kurs har Nordreisa bibliotek tatt i bruk det de har lært og starta lesesirkel.

ARRANGEMENTER
Vi ses vel på bibliotekmøtet i Tromsø 9. – 11. mars?

I arrangementskalenderen finner dere oversikt over alle arrangement i regi av fylkesbiblioteket og andre aktuelle arrangement.