Desember 2016

GOD JUL OG GODT NYTTÅR
Vi på fylkesbiblioteket takker for godt samarbeid i 2016 og ønsker dere alle en god jul og et godt 2017.

HVOR MANGE PC´ER HAR DITT BIBLIOTEK?
I forlengelsen av Kommunal- og moderniseringsdepartementets satsing på å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse gjennom programmet Digidel har fylkesbiblioteket fått midler fra KMD for å holde kurs i digital kompetanse i bibliotekene. Vi vil komme tilbake til hvordan disse skal avholdes i samarbeid med dere. I den forbindelse ønsker vi å vite hvor mange pc’er som er tilgjengelig for besøkende i bibliotekene i Troms. Vi har laget et spørreskjema som vi ber dere svare på. Bruk denne lenken for å svare. Svarfrist 10. januar 2017.

REGIONAL BIBLIOTEKPLAN ER SENDT PÅ HØRING
Planen er nå sendt på høring. Vi oppfordrer dere til å behandle høringen politisk i deres kommune. Se høringsutkast, pressemelding og mer informasjon på ressurssidene.

LITTERATURHUSPROSJEKTET – AVSLUTNINGSSEMINAR OG MIDLER FRA NB
Prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus avsluttes 31. mars, men sammen fortsetter vi arbeidet med aktiviteter i folkebibliotekene i Troms. Nasjonalbiblioteket har bevilget 500 000 kroner i arenamidler for 2017. Les mer om dette på ressurssidene.

FELLES ÅRSHJUL 2017
Under planlegging av felles årshjul på biblioteksjefmøtet viste vi fram denne googlekalenderen vi skal bruke som et felles verktøy. De av dere som ønsker tilgang til å legge inn hendelser sjøl kan ta kontakt med linda.m.tindholm@tromsfylke.no for å få påloggingsinformasjon. Dere kan også sende innholdet direkte til henne for å få det lagt inn i kalenderen.

REFERAT FRA BIBLIOTEKSJEFMØTET
Vi har oppsummert de ulike postene på programmet og lenket til dem under Aktiviteter – biblioteksjefmøte 2016. Referat fra gruppearbeidet om referansekompetanse kommer i januar.

BIBLIOTEKSJEFMØTER I 2017
På Sommarøya ble det bestemt at det skal være et todagers biblioteksjefmøte 31. mai og 1. juni. Hold av datoene allerede nå. I tillegg blir det et dagsmøte i november.

SAMSØK
I forbindelse med overgang til nytt nasjonalt samsøk, Biblioteksøk, ble Troms samsøk avbestilt fra og med 1. januar 17. Vi vil derfor være uten et samsøk med fjernlånsmulighet, ettersom det kan ta litt tid før nytt Biblioteksøk lanseres. Vi beklager dette og henviser til det eksisterende Biblioteksøk hvor det er mulig å søke og lokalisere, men ikke bestille fjernlån.

PRESSREADER – BROSJYRER OG BOKMERKER
Vi har sendt ut et lite antall brosjyrer og bokmerker til dere, til utdeling i biblioteket. Brosjyrene er på norsk og engelsk. Bokmerkene er to forskjellige, hvor det ene har informasjon på polsk, russisk og arabisk, og det andre har informasjon på norsk, fransk og spansk. Vi har lagt disse ut på ressurssidene, slik at dere kan skrive ut flere ved behov. Disse er uten kommunevåpen og bibliotekets kontaktinformasjon.

E-BOKPLAKATER
Vi har ikke laget egne e-bokplakater med lesetips for barn, ungdom og voksne denne gangen. Men de som ligger der allerede kan skrives ut og henges opp på egnede steder til inspirasjon.

ARRANGEMENTER
I arrangementskalenderen finner dere oversikt over alle arrangement i regi av fylkesbiblioteket, aktuelle nasjonale arrangement og ting som skjer i folkebibliotekene. Send oss oversikt over hva som skjer i ditt bibliotek så legger vi det ut. Merk at denne kalenderen er for bibliotekansatte. Informasjon til publikum bør legges i kalenderen på egne nettsider.