August 2016

August 2016 Fylkesbiblioteket informererBIBLIOTEKLEDERMØTE 30. NOVEMBER OG 1. DESEMBER
Husk å sette av dagene til bibliotekledermøte på Sommarøy. Utvikling av et felles årshjul for 2017, forankret i Bibliotekplan for Troms 2016-2027, er en hovedsak for møtets første dag. Andre dag vil i hovedsak omfatte et seminar om hvordan bibliotekene skal forholde seg til informasjonsjungelen, med hovedvekt på behovet for informasjonskompetanse i formidling og veiledning. Universitetsbiblioteket i Tromsø vil bidra.
OBS 1: Det er satt av tid til evt. tema dere ønsker å drøfte. Frist for innspill av tema: 10.november.
OBS 2: Vi ønsker innspill til felles årshjul for 2017. Frist for innspill 10. november. Invitasjon kommer i egen e-post. Se foreløpig program

REGIONAL BIBLIOTEKPLAN – INVITASJON TIL PLANSEMINAR 29. SEPTEMBER
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til planseminar på Scandic Ishavshotell i Tromsø torsdag 29. september 10.00-15.30. Vi spanderer lunsj og betaler reiseutgifter til og fra møtestedet for deltakere fra andre steder i Troms. Vi oppfordrer dere til å delta og å ta med dere ledere og samarbeidspartnere i kommunen. Informasjon om programmet sendes ut når det er klart. Påmelding til Marit A. Somby.

RETUR AV FJERNLÅN
For å avhjelpe med utgifter dere har til fjernlån kan dere legge ved bøker lånt fra andre bibliotek ved retur av bøker lånt fra Tromsø. Vi videresender til eierbiblioteket. For å få dette til MÅ dere merke med eierbibliotekets navn hvis det ikke fremgår. Hvis dere får ut kvittering for innlevert materialet legg det alltid ved hver bok. Ellers kan det bli mye tid på leting på hvor boken skal.

FOLKEBIBLIOTEK SOM LITTERATURHUS
Friluftsråd besøker folkebibliotek i friluftslivets uke.
Uke 36 er friluftslivets uke 3.-11. september. Da besøker Ishavskysten friluftsråd Karlsøy, Balsfjord og Tromsø bibliotek. Midt-Troms friluftsråd besøker Bardu. Det er også gjort avtaler om å besøke Målselv, Berg og Lenvik. Husk Ordkalotten som arrangeres fra 5. – 8. oktober. Det er et bredt og aktuelt program og vi minner om muligheten til å delta som frivillig og få gratis tilgang til hele programmet. Fylkesbiblioteket arrangerer i samarbeid med UiTø et miniseminar om Bernt Lie 3. oktober.

LESER SØKER BOK – ROLLUP OG OPPDATERING
De av dere som ikke har hatt roll-upen på besøk kan ta kontakt med Trine Mellem for bestilling. Send også gjerne en liten oppdatering om hvordan det går med leseombud og formidling av samlingen som jeg kan ta med til fylkeskontaktsamlingen i september.

NASJONALE MARKERINGER
Vi oppfordrer til å være med på Seniorsurf 22. september. Informasjon og materiell ligger på nettsidene til Seniornett.
Skumringslesing i Nordisk bibliotekuke startet i 1995, og vi oppfordrer dere til å delta i år. På en og samme tid, en bestemt kveld i uken skulle det elektriske lys på bibliotekene slukkes, og i skjæret fra levende lys skulle en utvalgt tekst – den samme overalt i Norden – leses høyt for dem som samles. Her kan dere lese om prosjektet, se hvilke bøker som er plukket ut i år og melde dere på.

E-BOKPLAKATER
På ressurssiden finner dere nå e-bokplakater med lesetips for barn, ungdom og voksne som kan skrives ut og henges opp på egnede steder til inspirasjon.

ARRANGEMENTER
I arrangementskalenderen finner dere oversikt over alle arrangement i regi av fylkesbiblioteket, aktuelle nasjonale arrangement og ting som skjer i folkebibliotekene. Send oss oversikt over hva som skjer i ditt bibliotek så legger vi det ut. Merk at denne kalenderen er for bibliotekansatte, informasjon til publikum bør legges i kalenderen på egne nettsider.