April 2016

April 2016 Fylkesbiblioteket informererMELD DERE PÅ DIGIDEL-ARENA 2016
Informasjon og påmeldingsskjema ligger i vår arrangementskalender. Informer også de i kommunen som har ansvar for, eller driver med, opplæring og kursing i bruk av internett og digitale verktøy for eldre, innvandrere eller andre samfunnsgrupper med liten kunnskap om IKT og internett. Påmeldingsfrist 23. mai klokka 12.00.
Arrangementet streames på www.digidel.no. Vi oppfordrer dere som ikke har mulighet til å delta fysisk til å legge til rette for streaming og invitere personer i målgruppa til å delta. Det kan legges opp til lokal diskusjon i etterkant om hvordan et kommunalt veiledningstilbud kan organiseres. Vi ønsker tilbakemelding på om dere streamer til tanmayo.olsen@tromsfylke.no.

Etter at stortingsmeldingen Digital agenda for Norge ble lagt fram har deltakelse på Digidel-arena fått ekstra interesse for bibliotekene. Her går det fram at regjeringen vil legge til rette for at folkebibliotekene får en sentral rolle i arbeidet med å gi befolkningen et bedre veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse.
Med bakgrunn i Digidel-programmet lyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut engangsstøtte på til sammen 2 millioner kroner til kompetansetiltak rettet mot voksne som ikke er på nett. Søknadsfrist 13. mai.

STATISIKK FRA KOMMUNENE
I forbindelse med statistikksak til fylkestinget kommer vi til å legge ut statistikktall fra kommunene fortløpende på ressurssidene. Følg med og gi innspill til birgit.larsen@tromsfylke.no på tall fra deres bibliotek.

NYTT FRA NASJONALBIBLIOTEKET
Tildeling av prosjektmidler
Nasjonalbiblioteket har bevilget 20 millioner kroner til 74 frie, nyskapende prosjekt- og utviklingstiltak. I Troms fikk Lenvik, Tromsø og fylkesbiblioteket midler. Se alle tildelingene på Nasjonalbibliotekets nettsider.
Utlysning av arenamidler
Nasjonalbiblioteket vil lyse ut nye arenamidler med frist 1. oktober. Det vil denne gang bli satt av 25 millioner kroner til den utlysningen.
Metadata
Oppdraget har vært ute til anbud og i uke 17 vil Nasjonalbiblioteket kunne vite om de kan gå videre med den valgte tilbyderen. Nasjonalbiblioteket betaler for folkebibliotekenes bruk av BIBBI-data fram til ny leveranse er på plass.
Biblioteksøk.
Biblioteksystemer i Larvik er valgt som leverandør. Nasjonalbiblioteket vil involvere bibliotekene i arbeidet med å etablere låneveier i dette søket. Nytt biblioteksøk skal etter planen lanseres på nyåret 2017.
E-bøker
Nasjonalbiblioteket vil presentere sin anbefaling for anskaffelse og utlån av e-bøker i folkebibliotek 2. mai.

FOLKEBIBLIOTEK SOM LITTERATURHUS
I underkant av 500 personer har deltatt ved 15 arrangementer i bibliotekene i april. Det gjenstår to arrangement i uke 17. Man har kunnet høre om feminisme, om meiser og deres liv, om trekkfugler og om kjærlighet og vennskap mellom far og sønn. Se rapporter og omtale.

LITTERATURFORMIDLING I DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
På ressurssidene kan dere lese foredraget Guro holdt på nettverksmøte for kulturkontakter i DKS.

BIBLIOTEKSJEFMØTE I NOVEMBER/DESEMBER
Årets biblioteksjefmøte blir i Tromsø i uke 48. Sett av 30. november og 1. desember i kalenderen.

ARRANGEMENTER
I arrangementskalenderen finner dere oversikt over alle arrangement i regi av fylkesbiblioteket, aktuelle nasjonale arrangement og ting som skjer i f folkebibliotekene. Send oss oversikt over hva som skjer i ditt bibliotek så legger vi det inn i kalenderen.