September 2015


September 2015 Fylkesbiblioteket informerer

FYLKESBIBLIOTEKSJEFENS SPALTE
Fylkesbibliotekene var i august invitert til møte med Nasjonalbiblioteket for å diskutere videre samarbeid om Nasjonal bibliotekstrategi. Referat fra møtet som blant annet omhandler nye søknadsfrister og prosedyrer og et nytt strategiorgan som skal etableres ligger på ressurssidene Legg merke til at katalogdata som bibliotekene tidligere har betalt for (BIBBI-data) blir stilt gratis til disposisjon fra 1.1.2016.

STATUS NYE NETTSIDER
Fylkesbiblioteket har inngått kontrakt med Gnist design AS for utvikling av design. De skal også utvikle en plug-in for deling av arrangement i en egen kalender for folkebibliotekene i Troms. Vi er nå blitt offisielt med i et Webløft-fellesskap og er med på å skape gode nettsider for bibliotek sammen med 11 andre fylker. Invitasjon til lyd/bilde-møter om innhold i oktober ligger på  ressurssidene.

MØTER OM KOMMUNEREFORMEN
Det har vært avviklet to lyd/bilde-møter om kommunereformen. Neste møte blir 1. oktober 1000-1100. Her er det plass til flere deltakere. Vi kommer til å sette opp enda et møte dersom det er interesse for det. Kontaktperson er aud.taga@tromsfylke.no

NY PERIODE FOR NEDLASTING AV GRATIS DATASPILL
Husk neste periode for gratis nedlasting av dataspill gjennom innkjøpsordningen som er 5. – 11. oktober.

VIL DU BIDRA TIL ÅRETS ADVENTSKALENDER?
Frist for innsending av titler til årets adventskalender er 15. oktober. Frist for innsending av omtaler er 1. november. Meld fra til guro.nesse@tromsfylke.no om du vil bli med.

FOLKEBIBLIOTEK SOM LITTERATURHUS
Minner om kurs i å lede boksirkler 25. november og seminaret om litteraturformidling 26. november. Påmeldingsfrist 1. oktober. Husk å melde fra dersom du skal være med på teater den 25. november Et år med magiske tanka. (Kr.130,-) Flere arrangement finnes i aktivitetskalenderen.

NORSK WEBDEWEY
Fra 1. oktober 2015 er den gjeldende norske utgaven av Deweys desimalklassifikasjon kun å finne på nett og oppdateres fortløpende. Norsk WebDewey er en fullstendig oversettelse av DDC 23 (Dewey Decimal Classification). Alle norske bibliotek får gratis tilgang til en grunnversjon av tjenesten. Nasjonalbiblioteket holder kurs i WebDewey i Tromsø 7. og 8.10, og vil samtidig presentere sine digitale tjenester. Påmelding innen 2. oktober til tanmayo.olsen@tromsfylke.no.
Biblioteksentralen tar i bruk Norsk WebDewey 1. oktober 2015, samtidig som Nasjonalbiblioteket. Les om dette på Biblioteksentralens nettside.

KONFERANSE – KUNNSKAPSFORMIDLING I DEN DIGITALE TIDSALDER
Bibliotekparaplyen arrangerer konferansen Vidundelige nye verden – kunnskapsformidling i den digitale tidsalder 17. november i Oslo. Se program og påmelding.

DIGIDEL 2017
Kommunal- og regionaldepartementet har lansert programmet Digidel 2017. Bibliotekene er sentrale i programmet. Ett satsingsområde er bedre koordinering og samarbeid med og mellom folkebibliotekene i innsatsen med å styrke digital deltakelse og kompetanse i befolkningen. Satsingen er også del av den nye statlige bibliotekstrategien. Tanmayo Olsen er fylkesbibliotekets kontakt.
NASJONALE LÅNEKORT
Husk å tilby nye lånere nasjonale lånekort og gamle lånere med lokale kort å knytte disse til det nasjonale låneregisteret. Dette er nødvendig å få tilgang til å låne e-bøker.

E-BOKPLAKATER OKTOBER
Plakatene med lesetips for oktober finner dere som vanlig på ressurssidene.

ARRANGEMENTER
7. -8. oktober                          Kurs i WebDewey
9. oktober                                Møte/kurs om arrangement, Harstad
13. oktober                              Søknadsskiveseminar
13.-14. oktober                       Litteraturdager på Sametinget, Karasjok
20.-24. oktober                      Forfattermøte med Gaute Heivoll, flere bibliotek

Se program og finn flere arrangementer i vår aktivitetskalender. Kom gjerne med tips til arrangementer som kan legges inn her.