Oktober 2015

Fylkesbiblioteket informerer oktober 2015
FYLKESBIBLIOTEKSJEFENS SPALTE
Nasjonalbiblioteket (NB) har opprettet et strategisk råd for å følge opp Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018. Rådet skal bidra til at Nasjonalbiblioteket fører en «god, regelmessig og samordnet dialog» med bibliotekene i strategiperioden. Rådet vil bestå av to representanter fra henholdsvis fylkesbibliotekene, universitet/høgskoler og storbybibliotekene.  I tillegg utnevner NB ca. fem representanter for små og mellomstore bibliotek. Minst en av disse skal ha kompetanse på skolebibliotek. Rådet vil møtes to ganger i året. For fylkesbibliotekene vil fylkesbiblioteksjefenes arbeidsutvalg møte, primært ved Ruth Ørnholt fra Hordaland og meg. Første møte i rådet er signalisert å avholdes i slutten av november. Jeg vil gjerne ha alle typer relevante meldinger om strategien fra dere i forkant av møtet. Dette kan handle om rådets oppgaver som vil være å:

  • Melde om erfaringer fra oppfølging av bibliotekstrategien
  • Bidra til eventuell justering av strategien etter behov
  • Gi generell tilbakemelding på Nasjonalbibliotekets tjenester og virksomhet
  • Evaluere bruk av utviklingsmidler

BIBBI-DATA
Vi minner om at Nasjonalbiblioteket vil gjøre bibbi-data gratis tilgjengelig for norske bibliotek fra 2016. I bibliotekstrategien står det: «Nasjonalbiblioteket skal sørge for at folke- og skolebibliotekene får fri, rask og maskinleselig tilgang til bibliografiske data fra en sentral kilde.» Dette innebærer at bibliotekene kan spare utgifter til katalogdata fra og med 2016. Mer informasjon om ordningen kommer.

STATUS NYE NETTSIDER
Vi er glade for at 18 av fylkets 24 bibliotek har valgt å satse på nye nettsider. Oppsett for sidene er klart og ligger på ressurssidene. Invitasjon til opplæringskurs og superbrukerkurs kommer så snart datoen er klar.

FOLKEBIBLIOTEK SOM LITTERATURHUS
Det er stor aktivitet på arrangementssida denne måneden. Både foredrag, forfatterbesøk (se oppsummering fra turneen med Gaute Heivoll), kompetanseheving og lansering av adventskalender. Hele oversikten finnes i vår arrangementskalender.

ORDNETT, ATEKST OG IDUNN
Vi har valgt å ikke fornye tilgangen til databasen Ordnett for 2016. Tjenesten er lite brukt, samtidig som den er forholdsvis kostbar. A-tekst og Idunn.no videreføres.

LITTERATUR FOR SYRISKE FLYKTNINGER – DET FLERSPRÅKLIGE BIBLIOTEK MM
Vi minner om at det flerspråklige bibliotek har et bredt tilbud. de tilbyr ikke bare bøker, men også musikk, filmer og språkkurs. Nasjonalbiblioteket har bevilget 100.000 kr til innkjøp av arabiske bøker for å kunne gi syriske flyktninger et tilbud på morsmålet. Tromsø bibliotek ved Sigrid, Ellen og Silje kan også være behjelpelige med lister og innkjøpsforslag om aktuell litteratur.
Boksok.no fra Leser søker bok har også et godt hjelpemiddel med mange relevante titler.
Lånere uten nasjonal identitet kan få nasjonale lånekort på DUF-nummer istedenfor fødselsnummer. Heidi Storstad ved Tromsø bibliotek og byarkiv kan informere om deres praksis hvis ønskelig.

BIBSYS BLIR TIL ORIA
Onsdag 11. november fases BIBSYS ASK ut, og erstattes av Oria. Protokollen NILL som bl.a. sørger for at fjernlånsbestillinger blir behandlet elektronisk, blir erstattet av protokollen NCIP. NCIP vil ikke være på plass hos alle biblioteksystemene før i begynnelsen av 2016. Inntil da må fjernlånsbestillinger registreres manuelt i det bestillende biblioteks system. Du finner veiledning om hvordan søke i Oria og mer informasjon på ressurssidene.

ADVENTSKALENDER
Vi mangler fremdeles noen titler for å kunne gjøre klar Adventskalenderen. Meld fra så snart som mulig om du vil bidra. Frist for innlevering av bokomtaler er 10. november. Liste over bøker for ungdom ligger på ressurssidene, voksenbøkene blir også lagt ut her. Meld fra om dere ønsker materiell innen 10. november. Kontaktperson er guro.nesse@tromsfylke.no.

E-BOKPLAKATER NOVEMBER
Plakatene med lesetips for november finnes som vanlig på ressurssidene. Det er også egen plakat med høstgrøss.

ARRANGEMENTER

3. november:  Gjenreisningshuset – foredrag ved professor Ingebjørg Hage, Kåfjord

10. – 12. november: Siri Broch Johansen om Elsa Laula Renberg, flere bibliotek

12. – 14. november: Brit Bildøen, flere bibliotek

21. og 26. november: Foredrag – Når begynte nordmenn å feire jul? Roar Kristiansen, Tromsø og Lenvik

25. november: Kurs i å lede boksirkler

26. november: Seminar i litteratuformidling del 1

Se program og finn flere arrangementer i vår aktivitetskalender. Kom gjerne med tips til arrangementer som kan legges inn her.