November 2015

November 2015 Fylkesbiblioteket informererFYLKESBIBLIOTEKSJEFENS SPALTE
Endelig! Fylkesrådet gjorde vedtak om oppstart av bibliotekplan for Troms i møte 2.11.15. Dette blir en regional plan som utvikles i tråd med Plan og bygningsloven, noe som innebærer at det skal utvikles et planprogram som avklarer plantema, framdrift, prosess og medvirkning. Planprogrammet blir tidligst vedtatt innen utgangen av året, og blir sendt på høring til kommuner og andre berørte parter umiddelbart etterpå. Brei involvering i planprosessen er avgjørende for et godt resultat, vi informerer og inviterer nærmere når planprogrammet er klart. Marit A. Somby på fylkesbiblioteket skal lede arbeidet også med denne planen. Vi gleder oss og håper dere også gjør det.

UTSTILLINGSPLASS PÅ BIBLIOTEKMØTET I MARS 2016
Vi har lyst til å vise fram Troms med en felles stand. Fylkesbiblioteket og Tromsø bibliotek går sammen og bestiller to standplasser. Vi dekker utgiftene.  Hver standplass er 2×1 m og utstyrt med et bord, duk, to stoler og trådløst nettverk. Det er ikke avklart om det blir plass til plakater, det vil vi få vite etter hvert. Kom med forslag og bidrag til utstillingen til linda.m.tindholm@tromsfylke.no så ser vi hva vi får til.

Nasjonalbiblioteket utlyser i samarbeid med Norsk Bibliotekforening en konkurranse om å delta med den beste posteren til utstillingsområdet på Det 75. norske bibliotekmøte. Vinneren får 10 000 til sitt bibliotek.

Her er det bare å kaste seg rundt og være kreativ. Les mer om konkurransen.

STATUS NYE NETTSIDER
Designfirmaet Gnist har klar malen for nettsidene. Nå begynner jobben for oss! Superbrukerkurs blir i Tromsø 3. desember. Egen invitasjon og program blir sendt til de som skal delta. Opplæringskurs for bibliotekene blir 12. januar i Nordreisa og 14. januar i Lenvik. Program og påmelding blir sendt ut før jul.

FOLKEBIBLIOTEK SOM LITTERATURHUS
Tilbud om forfatterbesøk og foredrag vinter og vår 2016 er lagt ut under aktuelle tilbud om arrangement. Velg tilbud og send inn ønsker om tidspunkt innen 15. desember. Vær oppmerksom på at det kan komme flere tilbud. Oppsummering av tiltak som har vært gjennomført i høst finner dere under etter arrangement.

ADVENTSKALENDER
Denne uka sendes materiell til bibliotekene som har meldt seg på. De som ikke har fått meldt seg på kan kontakte guro.nesse@tromsfylke.no for å få tilsendt utskriftsfiler.

Husk å dele kalenderen på facebook og andre sosiale medier. Bruk gjerne #troms24 om dere bruker twitter eller instagram! Omtaler og lenker til å dele på nettet finnes på ressurssidene. Her ligger også oppskrift til å forhåndspublisere innlegg på facebook.

NOTAT OM KOMMUNEREFORMEN
I høstens møter med bibliotekene kom det ønsker om at fylkesbiblioteket lagde en «smørbrødliste» med argumenter, oversikt over målsetninger, prosess, tips og diverse lenker til hvordan bibliotekene kan jobbe med denne saken. Nå har vi notatet klart og håper det vil være til nytte. Meld tilbake hvis det er ønskelig at vi arrangerer møter om kommunereformen for potensielle samarbeidsparter.

PROSJEKTMIDLER TIL VOKSENOPPLÆRING OBS – KORT SØKNADSFRIST
Vox lyser ut prosjektmidler til opplæring i bibliotek. Søknadsfrist 1.12.15. Viktige kriterier å merke seg:

  • Avklart samarbeid mellom bibliotek og kommunal voksenopplæring er ei forutsetning
  • Ikke støtte til selve opplæringa, men til prosjektutvikling, koordinering og kompetanseheving
  • Voksenopplæringa må ha erfaring med undervisning i grunnleggende (digitale) ferdigheter

Les mer på Vox sine nettsider.

FILMBIB
Filmbib er en ny strømmetjeneste med gratis tilgang til kort- og dokumentarfilm for låntakere ved norske bibliotek. Statsråd Thorild Widvey foretok den offisielle åpningen på Deichmanske hovedbibliotek 24. november. Bibliotekene er en viktig bidragsyter til å bringe kort- og dokumentarfilm ut til publikum. 

SPRÅKKURS TIL FOLKEBIBLIOTEKENE
Fylkesbiblioteket ønsker å styrke bibliotekene med språkkurs i norsk til flyktningene som kommer. Språkkursene vil bli sendt til dere så snart de er mottatt hos oss. Les om språkkursene. Vi minner også om at det er mulig å kjøpe medier på forskjellige språk fra Det flerspråklige bibliotek.

E-BOKPLAKATER DESEMBER
Plakater for desember ligger på ressurssidene.

ARRANGEMENTER

  1. november Lansering av årets adventskalendre, Troms fylkesbiblioteks facebookside
  2. november IBBY barnebokforum, Lenvik
  3. desember IBBY barnebokforum, Tromsø
  4. desember Mitt Afrika. Opplevelser fra sykkelsetet, SkjervøySe program og finn flere arrangementer i vår aktivitetskalender. Kom gjerne med tips til arrangementer som kan legges inn her.