Mars 2015

Fylkesbiblioteket informerer mars 2015 copy

FYLKESBIBLIOTEKSJEFENS SPALTE
De siste årene har vi i Troms arbeidet med det å tilpasse og fylle det fysiske biblioteket gjennom Bibliotekromprosjektet, og Folkebibliotek som Litteraturhus. Nå gjenstår det å få formidlet bibliotekenes tjenester gjennom tilrettelagte nettsider som både skal fungere som en veiviser til bibliotekets innhold, og være et møtested mellom bruker og bibliotekets innhold. På nye nettsider vil publikum kunne få tilgang til et bredere tjenestetilbud enn de har i dag. Ved å samle digitale tjenester, markedsføring og litteraturformidling på ett sted vil brukerne få både inspirasjon, informasjon og ikke minst mangfold.

Folkebibliotekene i Troms er av ulik størrelse og har ulike behov, men alle har behov for å fronte sine tjenester og sine tilbud, både fysisk og digitalt. Behovet for gode og brukervennlige nettsider er enormt, også for bibliotekene. Derfor ser vi at et fellesskap om nye nettsider der deling og samarbeid står i fokus er til det beste for bibliotekene, og ikke minst for brukerne.

OPPSUMMERING FRA WORKSHOP OM NYE NETTSIDER
Arbeidet med nye nettsider for folkebibliotekene går jevnt framover. På to workshoper har vi sammen med noen av dere jobbet fram forslag til webkonsept å se på bibliotekets og brukerens behov. Vi har også lekt oss med å lage fiktive brukere. Les mer på bibliotek.tromsfylke.no. I april skal arbeidsgruppa ha en workshop og jobbe fram utkast struktur og kravspesifikasjon.

PROGRAM OG PÅMELDING TIL BIBLIOTEKSJEFMØTE 2. OG 3. JUNI
Vi skal i gang med ny bibliotekplan og på årets møte vil vi gjøre innledende øvelser i tilknytning til planarbeidet som vi skal i gang med. Dette gjør vi fordi vi ønsker å finne ut hvordan vi kan jobbe enda bedre sammen i fylket. Vi vil sette fokus på selvforståelse, roller, selvledelse og forventninger. Program og påmeldingsskjema ligger på bibliotek.tromsfylke.no. Påmeldingsfrist 17. april.

STATISTIKK OG RAPPORTERINGSFRISTER
Dere skal ha mottatt brev fra Nasjonalbiblioteket med informasjon om pålogging og frist for innlevering av statistikk. Fristen er 15.april. Skjema med veiledninger og frister ligger på Nasjonalbibliotekets sider. Dere vil også motta epost med tall for digitale tjenester og ebøker. Ta kontakt med tanmayo.olsen@tromsfylke.no for spørsmål om folkebibliotekstatistikken.

FOLKEBIBLIOTEK SOM LITTERATURHUS
Forfatterne Brit Bildøen og Siri Broch Johansen er klar for turne i Troms. Det er også Sigrid Mogård som har syklet Afrika på langs. Les mer og meld inn ønsker på bibliotek.tromsfylke.no. MERK påmeldingsfrist.

Les rapport fra Ingvild Solstad-Nøis sitt besøk på Kvæfjord bibliotek.

Kurs i hyllevandring og møte om arrangement

UTVIDET INNKJØPSORDNING FOR E-BØKER
Før jul ble det klart at skjønnlitteratur både for barn og for voksne inkluderes permanent som e-bok i innkjøpsordningene. 10/2 i år ble ordningen utvidet til også å gjelde sakprosa for voksne. Les mer om de utvidede innkjøpsordningene på kulturrådets nettsider.

SAMISK BIBLIOGRAFI
Nasjonalbiblioteket har nylig lansert en ny utgave av Samisk bibliografi. I bibliografien kan du lett finne fram til det meste som er utgitt i Norge på samisk og om samiske forhold siden 1945. Bøker, tidsskrift, tegneserier og musikk er noe av det du kan søke på. Samisk bibliografi inneholder 22 500 innførsler og utvides med mellom 1200 og 1500 nye registreringer årlig. Biografien ligger på samisk.oria.no.

SEND INN ÅRSMELDING FRA BIBLIOTEKET TIL RESSURSSIDENE
Som inspirasjon og erfaringsdeling publiserer vi bibliotekenes årsmeldinger under aktiviteter på ressurssidene. Vi ber om at dere sender årsmeldingene til trine.mellem@tromsfylke.no.

E-LÅN TROMS NÅ MED APP
BS Weblån har utviklet en app for IPhone og IPad. Bruksanvisning finnes på bibliotek.tromsfylke.no. det kommer også en app for android, men vi vet ikke når den er klar. 

E BOKPLAKATER APRIL
I april er det lagt ut plakater både for ungdomsbøker og voksenbøker på ressurssiden. Det er også laget en plakat for påskebøker.

ARRANGEMENTER
8. 23. april              Forfatterturne med Sigbjørn Skåden
13. – 14. april     Workshop med arbeidsgruppa for nye nettsider
16. april           Kulturforum Troms, Lenvik
28. april           Dømt til ild og bål- om trolldomsprosesser i Finnmark og Skottland, Harstad

Se program og finn flere arrangementer i vår aktivitetskalender. Kom gjerne med bidrag til arrangementer som kan legges inn her.