Mai 2015

Fylkesbiblioteket informerer mai 2015

FYLKESBIBLIOTEKSJEFENS SPALTE
Fylkestinget i Troms får ei sak om bibliotekstatistikk og bibliotekstrategi til behandling i møte 16.-17. juni. Det er fint om dere kan se på saka, spesielt på tall for egen kommune, og sende eventuelle kommentarer til birgit.larsen@tromsfylke.no før 12. juni. Det kan være kommentarer til resultater for egen kommune, oppklaringer og hva dere mener er vesentlig å trekke fram av forhold som påvirker resultatene i positiv eller negativ retning.

INFORMASJON OM BIBLIOTEKSJEFMØTET
Vi har lagt ut oppdatert program for biblioteksjefmøtet slik at dere kan sette dere inn i det vi skal arbeide med og være godt forberedt til vi møtes.

 STATUS NYE NETTSIDER
Vi har mottatt svar fra elleve bibliotek om at de vil gå over til de nye nettsidene når de er klare. Vi er i innspurten med kravspesifikasjonen og vil ha den klar i begynnelsen av juni. Hvis det er noen som enda ikke har gitt beskjed om at de vil ha nye nettsider må det gjøres snarest til guro.nesse@tromsfylke.no.

FOLKEBIBLIOTEK SOM LITTERATURHUS
Det vil bli arrangert et kompetansehevende tilbud i tre deler om litteraturformidling. Del 1: Litterær samtale/bokprat arrangeres 1. oktober. Kontakt aud.taga@tromsfylke.no for informasjon og påmelding.

16-20. november kan dere få besøk av den samisk-norske forfatteren Siri Broch Johansen med foredrag om den samiske aktivisten og politikeren Elsa Laula Renberg. Foredraget er bygd på boka Johansen har skrevet om henne. Interesserte må gi beskjed til edel.olsen@tromsfylke.no innen 10. juni. Finn mer informasjon under Tilbud om arrangement.

IBBYS HØSTKURS
IBBY barnebokforum arrangerer høstkurs også i 2015. Det blir sannsynligvis kurs i Troms i uke 45. Bibliotek som ønsker å ha kurs må gi tilbakemelding til linda.m.tindholm@tromsfylke.no innen 12. juni.

[STÆRKERE] TIL IFLA I CAPE TOWN
Prosjektleder Ellen Berg Larsen har fått antatt et innlegg om [Stærkere] Psykisk helse for barn og unge under årets IFLA-konferanse i Cape Town. Vi er glade for at dette gode arbeidet kommer ut i verden og ønsker god tur.

ORIA
Bibsys fases ut i november og erstattes av Oria.no. Vi vet foreløpig ikke mer enn det som Bibsys og Oria skriver på sine nettsider, men noterer ned alle problemer vi møter i Oria og spiller inn disse til Bibsys support. Vi oppfordrer dere til å notere ned spørsmål og problemer underveis, samle opp og sende til tanmayo.olsen@tromsfylke.no 

LOV OM BESKYTTELSE AV MINDREÅRIGE MOT SKADELIGE BILDEPROGRAMMER
Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram vil sannsynligvis tre i kraft 1. juli 2015. Med loven følger det plikter som bibliotekene må følge ved utlån og visning av filmer. Her finner dere en oversikt disse pliktene.

SOSIALE MEDIER
Følg oss på https://twitter.com/tromsfylkesbibl og https://www.facebook.com/tromsfylkesbibliotek

E-BOKPLAKATER JUNI
E-bokplakater for juni ligger på ressurssiden. 

ARRANGEMENTER
1. juni                         Kurs i hyllevandring, Bardu bibliotek
2.og 3. juni               Biblioteksjefmøte, St Elisabeth hotell, Tromsø
9. juni                        Arrangementskurs og kurs i hyllevandring, Lyngen bibliotek

Se program og finn flere arrangementer i vår aktivitetskalender. Kom gjerne med bidrag til arrangementer som kan legges inn her.