Januar 2015

Fylkesbiblioteket informerer januar 2015 copy FYLKESBIBLIOTEKSJEFENS SPALTE
Troms rangeres på 3. plass av alle fylker på Kulturindeksen for 2013. I kategorien bibliotek ligger fylket på 7. plass. Bibliotekindikatorene omfatter her besøk, utlån og aktive lånere. Målselv er best på bibliotek i Troms målt med disse størrelsene.  Andelen aktive lånere av totalbefolkninga var høyest i Nordreisa. Les mer på bibliotek.tromsfylke.no

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker utarbeidet av Telemarksforskning. I denne rapporten presenteres resultater og detaljer for kulturfeltet i Troms og kommunene i Troms i 2013.

TROMSUNGDOM LESER HAR BOKPRAT FOR VGS I FEBRUAR
Litteraturformidlingsturneen Tromsungdom leser kommer snart til en videregående skole nær deg. Turneplanen ligger på bloggen tromsungdomleser.wordpress.com

NYE NETTSIDER – INVITASJON TIL WORKSHOP 16. FEBRUAR OG 10. MARS
Prosjektet med nye nettsider er i gang. Arbeidsgruppen har hatt sitt første møte og er klar for videre innspill fra folkebibliotekene i fylket. Vi inviterer derfor alle som er interessert i nye nettsider og de som ønsker å videreutvikle sine eksisterende sider til workshop på Finnsnes 16. februar eller i Nordreisa 10. mars. Nye nettsider har fått en egen fane på ressurssidene. Der kan dere lese mer om prosjektet og se invitasjon til workshop.

FOLKEBIBLIOTEK SOM LITTERATURHUS
Teamet som skal jobbe med folkebibliotek som litteraturhus ledes av Aud Tåga. Fra bibliotekene deltar Åse Hansen, Lyngen folkebibliotek; Kristin Strand Iden, Lenvik bibliotek; Anne Strømmesen, Lavangen folkebibliotek; Line Rubach, Harstad bibliotek og Ingrid Kongsvik, Tromsø bibliotek og byarkiv. Guro Nesse og Linda Tindholm er med i fylkesbibliotekets interne team.

Det første debattmøtet i regi av Troms fylkesbiblioteks prosjekt «Folkebibliotek som litteraturhus» kan vise til god debatt, god møteledelse og god stemning – det ble også mange ulike syn på kommunereformen. Les mer på bibliotek.tromsfylke.no.

Oversikt over aktiviteter i bibliotekene vinter og vår 2015

TILSKUDD FOR Å FREMME SAMISK LITTERATUR OG KULTUR I BIBLIOTEKET
Det er mulig å søke tilskudd fra Sametinget til prosjekter for å fremme og formidle samisk litteratur og kultur i biblioteket. Maksimalt tilskudd er kr. 20 000. Informasjon og søknadsskjema ligger på Sametingets nettsider under Kultur – kulturtiltak.

E-BOKPLAKATER FEBRUAR
E-bokplakaten med anbefalinger for februar finner dere som vanlig på ressurssiden.

ARRANGEMENTER
2– 4. februar             Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger
16. februar               Nye nettsider – Workshop på Finnsnes
16. – 28. februar        Tromsungdom leser – Bokprat vgs
10. mars                  Nye nettsider – Workshop på Storslett

Se program og finn flere arrangementer i vår aktivitetskalender. Kom gjerne med bidrag til arrangementer som kan legges inn her.