Desember 2015

logo nyhetsbrev desemberFYLKESBIBLIOTEKSJEFENS SPALTE
Ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år. Takk for godt samarbeid i 2015.

PLANLEGGING AV 2016
Vi planlegger 2016 og ber om innspill fra dere om tidspunkt som passer godt eller ikke passer i det hele tatt. Vi vil også vite om det vi planlegger er av interesse for dere eller om det er andre tema dere trenger.

Opplæringskurs nye nettsider 12. og 14. januar. Superbrukerkurs 1. februar.
Oppfriskningskurs i nettsider 25. februar og 3. mars

Litteraturhusprosjektet: Seminar 21. og 22. januar og workshop 17. og 18. november under Finnmark internasjonale litteraturfestival

Turneer som tilbys bibliotekene:

Uke 5 og 6 Ivar Bjørklund: Foredrag om Anders Larsen. (Andre tidspunkt kan også være aktuelle)
Uke 14: Vetle Lid Larsen: Hvordan elske en far og – overleve
Uke 16: Andreas Tjernshaugen: Om meisenes hemmelige liv
April Robert Barrett: Foredrag om trekkfuglene

Nettverksmøte DKS i Tromsø 19. – 20. april. Kommunekontaktene inviteres.
Uke 21 Biblioteksjefmøte
Vi ønsker å gjennomføre to kurs innen fjernlån og referansearbeid. Det første er planlagt sammen med UB og er en innføring i Oria. Det kommer tidlig i 2016 (så snart Oria er oppe og går). Det andre kommer i løpet av året og vil omhandle søk/fjernlån/referanse, Open Access og MOOC. Dette vil gå over to dager med eksterne forelesere.

Planarbeid: Se informasjon under.

Vi har også tatt med oversikt over store ting arrangert av andre som kan være aktuelt for dere.
Det 75. norske bibliotekmøte 2016 9. – 11. mars
Lesersørviskonferanse 2016 i Skien 1.-2. juni
Uke 40 Ordkalotten
Mikromarc brukermøte i Stockholm 3. – 4. november

På forhånd takk for alle tilbakemeldinger, de er viktige for oss enten det er forslag til endringer eller at dere er fornøyd med planene. 

REGIONAL BIBLIOTEKPLAN 2016-2027
Oppstart og høringsmøter
Planprogrammet for regional bibliotekplan sendes ut på høring i begynnelsen av januar med høringsfrist 31. mars. I høringsperioden ønsker vi å arrangere et oppstartsseminar i Tromsø og fire regionale høringsmøter. Sted er enda ikke avklart, men forslag er Tromsø, Harstad, Finnsnes og Storslett. Det ser ut som uke 9 og 11 er aktuelle for disse møtene. Sannsynlig dato for oppstartsseminaret er onsdag 17. februar.

Er det er noen ukedager som passer bedre enn andre i regionene?  Og blir det eventuelle møtekollisjoner? Gi tilbakemelding til Marit A. Somby.

Nedsetting av arbeidsgruppe
Det legges opp til stor grad av involvering gjennom hele planprosessen. Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe sammen med fylkesbiblioteket i utarbeidelsen av den regionale planen. Vi prioriterer å rekruttere fra kommuneledelse og bibliotek. Arbeidsgruppa vil hente inn viktige ressurspersoner i planutformingsperioden og vil ha tre fysiske samlinger våren 2016. Ønsker du å bidra eller har du forslag til gode kandidater ta kontakt med Marit A. Somby.


STATUS NYE NETTSIDER
Opplæringskurs går som planlagt av stabelen 12. januar i Nordreisa og 14. januar i Lenvik. Påmelding til guro.nesse@tromsfylke.no innen 7. januar. Dato for superbrukerkurs og oppfriskingskurs er foreslått, se i lista over.

 

FOLKEBIBLIOTEK SOM LITTERATURHUS
Fristen for påmelding til turneene er utsatt til 10. januar. Se tilbudene her og meld inn ønsker til kontaktperson.

Program og flere arrangement ligger i vår aktivitetskalender. Kom gjerne med tips til lokale arrangementer som kan legges inn her.