August 2015

August 2015 Fylkesbiblioteket informerer

FYLKESBIBLIOTEKSJEFENS SPALTE
Kulturdepartementet la 12. august fram Nasjonal bibliotekstategi. Ikke uventet har den ført til debatt i bibliotekmiljøene. Vi oppfordrer dere til å sette dere inn i strategien, diskutere med kolleger og ta kontakt med oss hvis dere har innspill eller reaksjoner.

STATUS NYE NETTSIDER
De nye nettsidene skal utvikles i WordPress etter modellen til Webløft. I september skal fylkesbiblioteket på kurs i Drammen for å se hvordan vi kan tilpasse Webløft til Troms. Prosjektgruppa jobber med å hente inn designtilbud på sidene og håper å komme i gang i løpet av september. Dere blir invitert til lyd/bilde-møter om innhold og utvikling for å tilpasse egne nettsider i løpet av oktober. Vi kommer tilbake med dato. Informasjon om utviklingen av nettsidene oppdateres fortløpende på ressurssidene.

HUSK Å LASTE NED GRATIS DATASPILL INNEN 30. AUGUST
I perioder er det mulig å laste ned spill gratis gjennom innkjøpsordingen for spill. Nåværende periode går ut 30. august. De av dere som ikke har opprettet konto hos Norsk filminstitutt må gjøre det først. Se også nyhetsbrev fra april

NASJONALE MIDLER TIL ARENAUTVIKLING
Nasjonalbiblioteket har lyst ut midler til arenautvikling. Fylkesbiblioteket inviterer til lyd/bilde-møte onsdag 2. september for å diskutere søknader frå Troms. Mer informasjon finnes på ressurssidene.

BIBLIOTEKPRISEN FOR NORD-NORGE
Prisen deles ut annethvert år til en person eller et bibliotek som har markert seg i biblioteklandskapet eller gjort en spesiell innsats for å gjøre biblioteket mer synlig i lokalsamfunnet. Medlemmer av NBF Nord-Norge kan foreslå kandidater. Les mer på NBF sine nettsider. 

FOLKEBIBLIOTEK SOM LITTERATURHUS – KOMPETANSEHEVING I LITTERATURFORMIDLING
25. november arrangeres kurs i å lede boksirkler og 26. november blir det seminar om litterær samtale/bokprat. Dette er første del det tredelte seminaret om litteraturformidling. Dette seminaret er flyttet fra 1. oktober. Mer om seminarene finnes på ressurssidene.

INNSPILL PÅ AKTUELLE FORFATTERE TIL DKS
Vi ønsker innspill fra dere til litteraturproduksjoner eller forfattere som kan være aktuelle for bibliotekene og skolene i deres område. Forslag sendes til guro.nesse@tromsfylke.no.

INVITASJON TIL Å BIDRA TIL ÅRETS ADVENTSKALENDER
Årets adventskalender blir todelt, en for ungdomslitteratur og en for voksenlitteratur. Vi håper mange av dere vil skrive en eller flere omtaler. Meld dere til guro.nesse@tromsfylke.no innen 1. oktober. Mer informasjon finnes på ressurssidene.

INSPIRASJONSSAMLING FOR LESEOMBUD
Mandag 7. september blir det inspirasjonssamling for leseombud på Tromsø bibliotek. Kursholder er skuespiller, dukkespiller og sykehusklovn Mads Buer. Påmelding innen 28. august. Les mer på ressurssidene.

LITTERATURDAGER PÅ SAMETINGET
Sametingets bibliotek inviterer til samiske litteraturdager 13-14. oktober i Karasjok. Det blir blant annet anledning til å høre Ivar Bjørklund presentere den sjøsamiske pioneren Anders Larsen sitt forfatterskap, Lars Braseth presenterer sin bok om sørsamene «Samer sør for midnattsola» og Rauni Magga Lukkari leser fra sine nye bøker.

E-BOKPLAKATER SEPTEMBER
Plakatene med lesetips for september ligger nå ute på ressurssidene.

ARRANGEMENTER
7. september                            Inspirasjonssamling for leseombud og andre interesserte i Tromsø
7. september                            Debatt med tema lokalvalg, Lenvik folkebibliotek
11. september                               Litterær lunsj med samtale om boka «Mors gaver», Lenvik
29. september – 4. oktober               Ordkalotten 2015

Se program og finn flere arrangementer i vår aktivitetskalender. Kom gjerne med tips til arrangementer som kan legges inn her.